top of page

Scytinostroma :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       4                                          4                                  4

Scytinostroma galactinum (mjölkskinn), Scytinostroma odoratum (filtskinn), Scytinostroma portentosum (naftalinskinn)

Scytinostroma praestans (bergfiltskinn)

Scytinostroma portentosum - Naftalinskinn

Ekologi : Löv- och blandskog. Liggande stammar och grenar av lövträd, särskilt hassel, sälg och al. Sällan på ask, ek och alm.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page