top of page

Amaurodon atrocyaneus (Ny för Sverige)
EKOLOGI: Funnen på undersidan av en halvmurken nedfallen gren av, En - Juniperus communis. 
EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor
NOTERING : Svampen hittades under en Puggehattssvampexkursion som jag höll i, Sweden, Skåne, Munkarp, Munkarps fälad. 2023-11-11. Det : (hittad av). och fotograferad av Stefan Phalagorn, mikroskoperad av Karin Hjelmér som oxå tagit mikroskopbilderna Conf : Karl-Hendrik Larsson.
Jag har lånat bilderna av Stefan och Karin!

bottom of page