top of page

Peniophora cinerea - Skorpskinn

Ekologi : Löv- och blandskog. Liggande grenar, sällan liggande stammar, av bok, avenbok, hassel, ask, alm, hägg, hästkastanj, asp, ek, lind och rönn.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Peniophora incarnata - Tätskinn

Ekologi : Löv- och blandskog. Sällan barrskog. Bark och naken ved på liggande stammar och döda, stående lövträd, t.ex. al, rönn, björk och ek. Sällan på barrträd. (jag har fynd på Harris - Cytisus scoparius )

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Peniophora laeta - Sprängskinn
EKOLOGI :  Ädellövskog. Döda, kvarsittande och nyligen nedfallna grenar och kvistar av avenbok.
EKOILOGISK GRUPP :  Saprotrof/fag, detrivor

Peniophora limitata - Askskinn

Ekologi : Löv- och blandskog, park och trädgård. Döda, kvarsittande grenar samt liggande grenar och klena stammar av ask, liguster och syren.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Peniophora lycii - Koralltätskinn
EKOLOGI : Ädellövskog, park och trädgård. Döda kvarsittande kvistar av ask, bok, hassel, lönn, murgröna, syren, olvon samt Ribes-, Rosa- och Rubus-arter.
FÖREKOMST : Verkar vara en sydlig art som är rätt allmänn och förekommer hela året.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Peniophora quercina - Gråskinn

Ekologi : Lövskog, helst ek- och bokskog. Även park och trädgård. Döda, kvarsittande och liggande, grenar av ek och bok. Även på syren, hassel och apel.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Peniophora rufa - Vårtplätt

Ekologi : Löv- och blandskog. Liggande grenar och kvistar av asp. Torra lokaler. Hösten till försommaren.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page