Phanerochaete sanguinea- Rödvedsskinn

Ekologi : Barrskog. Sällan blandskog. Murken ved, liggande stammar och grenar av barrträd, sällan lövträd. Även på gamla gärdesgårdar. Mager mark.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Phanerochaete_sanguinea-_Rödvedsskinn._Sweden,_Sörmland,_Skebokvarn,_Björkliden._2015-03-15._(4)
Phanerochaete_sanguinea-_Rödvedsskinn._Sweden,_Sörmland,_Skebokvarn,_Björkliden._2015-03-15._(5)
Phanerochaete_sanguinea-_Rödvedsskinn._Sweden,_Sörmland,_Skebokvarn,_Björkliden._2015-03-15._(3)
Phanerochaete_sanguinea-_Rödvedsskinn._Sweden,_Sörmland,_Skebokvarn,_Björkliden._2015-03-15._(2)
Visa mer

SKOGENS RÖST

Rädda vad som räddas kan