top of page

Phanerochaete sanguinea- Rödvedsskinn

Ekologi : Barrskog. Sällan blandskog. Murken ved, liggande stammar och grenar av barrträd, sällan lövträd. Även på gamla gärdesgårdar. Mager mark.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Phanerochaete tuberculata - Lundstrålskinn

Ekologi : Örtrik lövskog. Sällan barrskog. Murken ved av lövträd, sällan barrträd. Vanligen på grenar och kvistar, sällan på stammar.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page