top of page

Verpa (klockmurklor)

Verpa bohemica (vindlad klockmurkla), Verpa conica (klockmurkla)

 

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                              2                                  2                            2

Verpa bohemica - vindlad klockmurkla (NT)

EKOLOGI :Vindlad klockmurkla växer i mullrik lövskog, gärna i lindbestånd eller i gamla aspbestånd. Den är ofta påträffad vid stränder.

KÄNNETECKEN : Vindlad klockmurkla är en murkla av toppmurkletyp, vars 5–15 cm höga fruktkroppar kommer på senvåren eller försommaren. Mössan är klockformig, 2–3 cm bred, fritt hängande med brunt, hjärnlikt vindlat hymenium. Mössans undersida och foten är vitaktig.

UTBREDNING : En östlig art, som i Sverige är funnen på några få lokaler i Mälarområdet samt på Öland, Gotland, i Skåne, Västergötland, Värmland, Medelpad och Norrbotten. Den är sällsynt men kan vissa år uppträda mycket rikligt på en del platser. Den är känd från Finland, där den är funnen på många lokaler norrut till Österbottens kustland, ganska nära svenska gränsen. Nyligen är den funnen också i Nordnorge. Det är därför möjligt att arten har en större utbredning i Norrbottens kustland. Svampen finns också i östra Europa, i Nordamerika och i Japan. Arten är rödlistad i Norge, Polen och Tyskland. 

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page