top of page

Morchella - Toppmurklor :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       9                                          9                                   8

Morchella conica (toppmurkla), Morchella deliciosa, Morchella distans, Morchella esculenta (rund toppmurkla), Morchella eximia

Morchella hortensis, Costantinella micheneri, Morchella semilibera (hättmurkla), Morchella spongiola

Morchella elata - Toppmurkla

Ekologi : Skog, brandfält, trädgård, barkflishögar, dikeskanter. Sandig jord, ofta på brandfläckar. Vår- och försommarsvamp.

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

Morchella conica - Toppmurkla. Sweden, Östergötland, Omberg. 2015-05-01-03.  (8)
Morchella conica - Toppmurkla. Sweden, Östergötland, Omberg. 2015-05-01-03. (8)
press to zoom
Morchella conica - Toppmurkla. Sweden, Östergötland, Omberg. 2015-05-01-03.
Morchella conica - Toppmurkla. Sweden, Östergötland, Omberg. 2015-05-01-03.
press to zoom
Morchella conica - Toppmurkla. Sweden, Östergötland, Omberg. 2015-05-01-03.  (4)
Morchella conica - Toppmurkla. Sweden, Östergötland, Omberg. 2015-05-01-03. (4)
press to zoom
Morchella_conica_-_Toppmurkla._Sweden,_Småland,_Viserum._2010-05-21_(4)
Morchella_conica_-_Toppmurkla._Sweden,_Småland,_Viserum._2010-05-21_(4)
press to zoom
Morchella_conica_-_Toppmurkla._Sweden,_Småland,_Viserum._2010-05-21_(5)
Morchella_conica_-_Toppmurkla._Sweden,_Småland,_Viserum._2010-05-21_(5)
press to zoom
Morchella conica - Toppmurkla. Sweden, Östergötland, Omberg. 2015-05-01-03.  (2)
Morchella conica - Toppmurkla. Sweden, Östergötland, Omberg. 2015-05-01-03. (2)
press to zoom
Morchella_conica_-_Toppmurkla._Sweden,_Småland,_Viserum._2010-05-21_(3)
Morchella_conica_-_Toppmurkla._Sweden,_Småland,_Viserum._2010-05-21_(3)
press to zoom
Morchella conica - Toppmurkla. Sweden, Östergötland, Omberg. 2015-05-01-03.  (1)
Morchella conica - Toppmurkla. Sweden, Östergötland, Omberg. 2015-05-01-03. (1)
press to zoom
Morchella conica - Toppmurkla. Sweden, Östergötland, Omberg. 2015-05-01-03.  (10)
Morchella conica - Toppmurkla. Sweden, Östergötland, Omberg. 2015-05-01-03. (10)
press to zoom

Morchella esculenta - Rund toppmurkla

Ekologi : Park, trädgård, vägkanter och lund. Marken. Näringsrik mark. Vår- och försommarsvamp.

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

Morchella_esculenta_-_Rund_toppmurkla._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Skogsgatan._2010-05-14._(4)
Morchella_esculenta_-_Rund_toppmurkla._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Skogsgatan._2010-05-14._(4)
press to zoom
Morchella_esculenta_-_Rund_toppmurkla,_S
Morchella_esculenta_-_Rund_toppmurkla,_S

Morchella esculenta - Rund toppmurkla, Sweden, Skåne, Västra Klagshamn, Klagshamns udde, 2019-05-04

press to zoom
Morchella_esculenta_-_Rund_toppmurkla,_S
Morchella_esculenta_-_Rund_toppmurkla,_S

Morchella esculenta - Rund toppmurkla, Sweden, Skåne, Västra Klagshamn, Klagshamns udde, 2019-05-04

press to zoom
Morchella_esculenta_-_Rund_toppmurkla._Sweden,_Skåne,_Tomelilla,_Benestads_backar_2017-04-17__(2)
Morchella_esculenta_-_Rund_toppmurkla._Sweden,_Skåne,_Tomelilla,_Benestads_backar_2017-04-17__(2)
press to zoom
Morchella_esculenta_-_Rund_toppmurkla._Sweden,_Skåne,_Tomellila,_Benestads_backar._2010-05-18._(4)
Morchella_esculenta_-_Rund_toppmurkla._Sweden,_Skåne,_Tomellila,_Benestads_backar._2010-05-18._(4)
press to zoom
Morchella_esculenta_-_Rund_toppmurkla._Sweden,_Östergötland,_Omberg._2015-05-01-03.__(15)
Morchella_esculenta_-_Rund_toppmurkla._Sweden,_Östergötland,_Omberg._2015-05-01-03.__(15)
press to zoom
Morchella_esculenta_-_Rund_toppmurkla._Sweden,_Östergötland,_Omberg._2015-05-01-03.__(14)
Morchella_esculenta_-_Rund_toppmurkla._Sweden,_Östergötland,_Omberg._2015-05-01-03.__(14)
press to zoom
Morchella_esculenta,_Rund_toppmurkla._Sweden,_Skåne,_Tomelilla,_Benestads_backar.__2012-05-05.__(4)
Morchella_esculenta,_Rund_toppmurkla._Sweden,_Skåne,_Tomelilla,_Benestads_backar.__2012-05-05.__(4)
press to zoom
Morchella_esculenta,_Rund_toppmurkla._Sweden,_Skåne,_Tomelilla,_Benestads_backar.__2012-05-05.__(3)
Morchella_esculenta,_Rund_toppmurkla._Sweden,_Skåne,_Tomelilla,_Benestads_backar.__2012-05-05.__(3)
press to zoom
Morchella_esculenta_-_rund_toppmurkla._Sweden,_Skåne,_Tomelilla,_Benestads_backar._2015-04-26.__)_(3
Morchella_esculenta_-_rund_toppmurkla._Sweden,_Skåne,_Tomelilla,_Benestads_backar._2015-04-26.__)_(3
press to zoom
Morchella_esculenta_-_Rund_toppmurkla._Sweden,_Skåne,_Ignaberga,_Kalkbrottet._2017-05-02._(6)
Morchella_esculenta_-_Rund_toppmurkla._Sweden,_Skåne,_Ignaberga,_Kalkbrottet._2017-05-02._(6)
press to zoom
Morchella_esculenta_-_Rund_toppmurkla._Sweden,_Skåne,_Glumslöv,_Sundvik._2017-04-28.__(7)
Morchella_esculenta_-_Rund_toppmurkla._Sweden,_Skåne,_Glumslöv,_Sundvik._2017-04-28.__(7)
press to zoom
Morchella_esculenta_-_Rund_toppmurkla._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Skogsgatan._2010-05-14._(1)
Morchella_esculenta_-_Rund_toppmurkla._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Skogsgatan._2010-05-14._(1)
press to zoom
Morchella_esculenta_-_Rund_toppmurkla._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Skogsgatan._2010-05-14._(5)
Morchella_esculenta_-_Rund_toppmurkla._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Skogsgatan._2010-05-14._(5)
press to zoom
Morchella_esculenta_-_Rund_toppmurkla._Sweden,_Skåne,_Kristianstad,_Balsberget._2010-05-08._(6)
Morchella_esculenta_-_Rund_toppmurkla._Sweden,_Skåne,_Kristianstad,_Balsberget._2010-05-08._(6)
press to zoom
Morchella_esculenta,_Rund_toppmurkla._Sweden,_Skåne,_Tomelilla,_Benestads_backar.__2012-05-05__(6)
Morchella_esculenta,_Rund_toppmurkla._Sweden,_Skåne,_Tomelilla,_Benestads_backar.__2012-05-05__(6)
press to zoom
Morchella_esculenta_-_Rund_toppmurkla._Sweden,_Skåne,_Tomellila,_Benestads_backar._2010-05-18._(2)
Morchella_esculenta_-_Rund_toppmurkla._Sweden,_Skåne,_Tomellila,_Benestads_backar._2010-05-18._(2)
press to zoom
Morchella_esculenta_-_Rund_toppmurkla._Sweden,_Skåne,_Kristianstad,_Balsberget._2010-05-08._(9)
Morchella_esculenta_-_Rund_toppmurkla._Sweden,_Skåne,_Kristianstad,_Balsberget._2010-05-08._(9)
press to zoom
Morchella_esculenta_-_Rund_toppmurkla._Sweden,_Skåne,_Tomelilla,_Benestads_backar.__2012-05-05._(5)
Morchella_esculenta_-_Rund_toppmurkla._Sweden,_Skåne,_Tomelilla,_Benestads_backar.__2012-05-05._(5)
press to zoom
Morchella_esculenta_-_Rund_toppmurkla._Sweden,_Skåne,_Kristianstad,_Balsberget._2010-05-08._(1)
Morchella_esculenta_-_Rund_toppmurkla._Sweden,_Skåne,_Kristianstad,_Balsberget._2010-05-08._(1)
press to zoom
Morchella_esculenta_-_Rund_toppmurkla._Sweden,_Skåne,_Tomellila,_Benestads_backar._2010-05-18._(3)
Morchella_esculenta_-_Rund_toppmurkla._Sweden,_Skåne,_Tomellila,_Benestads_backar._2010-05-18._(3)
press to zoom
Morchella_esculenta_-_Rund_toppmurkla._Sweden,_Skåne,_Kristianstad,_Balsberget._2010-05-08._(3)
Morchella_esculenta_-_Rund_toppmurkla._Sweden,_Skåne,_Kristianstad,_Balsberget._2010-05-08._(3)
press to zoom
Morchella_esculenta_-_Rund_toppmurkla._Sweden,_Skåne,_Tomelilla,_Benestads_backar_2017-04-17__(1)
Morchella_esculenta_-_Rund_toppmurkla._Sweden,_Skåne,_Tomelilla,_Benestads_backar_2017-04-17__(1)
press to zoom
Morchella_esculenta_-_Rund_toppmurkla._Sweden,_Skåne,_Kristianstad,_Balsberget._2010-05-08._(10)
Morchella_esculenta_-_Rund_toppmurkla._Sweden,_Skåne,_Kristianstad,_Balsberget._2010-05-08._(10)
press to zoom
Morchella_esculenta_-_Rund_toppmurkla._Sweden,_Skåne,_Kristianstad,_Balsberget._2010-05-08._
Morchella_esculenta_-_Rund_toppmurkla._Sweden,_Skåne,_Kristianstad,_Balsberget._2010-05-08._
press to zoom

Morchella semilibera - Hättmurkla

Ekologi : Ädellövskog. lund och skogsbryn. Kalkrik mark, gärna bar jord eller bland gräs och lövförna. Vår- och försommarsvamp.

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

Morchella_semilibera_-_Hättmurkla._Sweden,_Lomma,__Alnarp_parken_2016-04-30.__(5)
Morchella_semilibera_-_Hättmurkla._Sweden,_Lomma,__Alnarp_parken_2016-04-30.__(5)
press to zoom
Morchella_semilibera_-_Hättmurkla._Sweden,_Skåne,_Lomma,_Alnarpsparken._2017_-05-01._(1)
Morchella_semilibera_-_Hättmurkla._Sweden,_Skåne,_Lomma,_Alnarpsparken._2017_-05-01._(1)
press to zoom
Morchella_semilibera_-_Hättmurkla._Sweden,_Lomma,__Alnarp_parken_2016-04-30.__(3)
Morchella_semilibera_-_Hättmurkla._Sweden,_Lomma,__Alnarp_parken_2016-04-30.__(3)
press to zoom
Morchella_semilibera_-_Hättmurkla._Sweden,_Lomma,__Alnarp_parken_2016-04-30.__(6)
Morchella_semilibera_-_Hättmurkla._Sweden,_Lomma,__Alnarp_parken_2016-04-30.__(6)
press to zoom
Morchella_semilibera_-_Hättmurkla._Sweden,_Lomma,__Alnarp_parken_2016-04-30.__(10)
Morchella_semilibera_-_Hättmurkla._Sweden,_Lomma,__Alnarp_parken_2016-04-30.__(10)
press to zoom
Morchella_semilibera_-_Hättmurkla._Sweden,_Lomma,__Alnarp_parken_2016-04-30.___(1)
Morchella_semilibera_-_Hättmurkla._Sweden,_Lomma,__Alnarp_parken_2016-04-30.___(1)
press to zoom
Morchella_semilibera_-_Hättmurkla._Sweden,_Lomma,__Alnarp_parken_2016-04-30.__(9)
Morchella_semilibera_-_Hättmurkla._Sweden,_Lomma,__Alnarp_parken_2016-04-30.__(9)
press to zoom
Morchella semilibera - Hättmurkla. Sweden, Skåne, Båstad, Rammsjö. 2017-05-12. (3)
Morchella semilibera - Hättmurkla. Sweden, Skåne, Båstad, Rammsjö. 2017-05-12. (3)
press to zoom
Morchella_semilibera_-_Hättmurkla._Sweden,_Lomma,__Alnarp_parken_2016-04-30.__(4)
Morchella_semilibera_-_Hättmurkla._Sweden,_Lomma,__Alnarp_parken_2016-04-30.__(4)
press to zoom
Morchella_semilibera_-_Hättmurkla._Sweden,_Lomma,__Alnarp_parken_2016-04-30.__(2)
Morchella_semilibera_-_Hättmurkla._Sweden,_Lomma,__Alnarp_parken_2016-04-30.__(2)
press to zoom
Morchella_semilibera_-_Hättmurkla._Sweden,_Lomma,__Alnarp_parken_2016-04-30.__(11)
Morchella_semilibera_-_Hättmurkla._Sweden,_Lomma,__Alnarp_parken_2016-04-30.__(11)
press to zoom
Morchella_semilibera_-_Hättmurkla._Sweden,_Lomma,__Alnarp_parken_2016-04-30.___(6)
Morchella_semilibera_-_Hättmurkla._Sweden,_Lomma,__Alnarp_parken_2016-04-30.___(6)
press to zoom
Morchella_semilibera_-_Hättmurkla._Sweden,_Lomma,__Alnarp_parken_2016-04-30.___(4)
Morchella_semilibera_-_Hättmurkla._Sweden,_Lomma,__Alnarp_parken_2016-04-30.___(4)
press to zoom
Morchella semilibera - Hättmurkla. Sweden, Skåne, Båstad, Rammsjö. 2017-05-12. (2)
Morchella semilibera - Hättmurkla. Sweden, Skåne, Båstad, Rammsjö. 2017-05-12. (2)
press to zoom
bottom of page