top of page

Auricularia mesenterica - Svartöra (NT)

Ekologi : Almskog och blandad ädellövskog. Ved av alm. Sällan lind och ask. Gynnad av almsjuka (tillfälligt?). Vitrötare. - Nedbrytare och svaghetsparasit. I Sverige på i första hand på grov ved av alm, i andra hand ask, lönn och andra lövträd. Föredrar skuggiga förhållanden och är en ännu vanlig karaktärsart i alm- och asklundar. Än så länge är arten tämligen allmän och gynnas förvisso på kort sikt av ökande mängder död ved som följd av almsjukan och askskottssjukan, men bedöms minska på sikt och är därför rödlistad

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Auricularia mesenterica - Svartöra (NT). Substart, Alm, Ulmus glabra

Auricularia mesenterica - Svartöra (NT). Sweden, Östergötland, Omberg. 2015-05-01-03. (11)
Auricularia mesenterica - Svartöra (NT). Sweden, Östergötland, Omberg. 2015-05-01-03. (11)
press to zoom
Auricularia mesenterica - Svartöra (NT). Sweden, Östergötland, Omberg. 2015-05-01-03. (10)
Auricularia mesenterica - Svartöra (NT). Sweden, Östergötland, Omberg. 2015-05-01-03. (10)
press to zoom
Auricularia mesenterica - Svartöra (NT). Sweden, Skåne, Tommelilla, Örups Almskog. 2012-11-
Auricularia mesenterica - Svartöra (NT). Sweden, Skåne, Tommelilla, Örups Almskog. 2012-11-
press to zoom
Auricularia mesenterica - Svartöra (NT). Sweden, Skåne, Tommelilla, Örups Almskog. 2012-11-28. (1)
Auricularia mesenterica - Svartöra (NT). Sweden, Skåne, Tommelilla, Örups Almskog. 2012-11-28. (1)
press to zoom
Auricularia mesenterica - Svartöra. NT. Sweden, Östergötland, Omberg. 2015-05-01-03.  (31)
Auricularia mesenterica - Svartöra. NT. Sweden, Östergötland, Omberg. 2015-05-01-03. (31)
press to zoom
Auricularia mesenterica - Svartöra (NT). Sweden, Skåne Tomelilla, Örupsalmskog. 2013-12-11. (14)
Auricularia mesenterica - Svartöra (NT). Sweden, Skåne Tomelilla, Örupsalmskog. 2013-12-11. (14)
press to zoom
Auricularia mesenterica - Svartöra (NT).  Sweden, Skåne, Andrarum, Agusa. 2014-11-02. (5)
Auricularia mesenterica - Svartöra (NT). Sweden, Skåne, Andrarum, Agusa. 2014-11-02. (5)
press to zoom
Auricularia mesenterica - Svartöra (NT).  Sweden, Skåne, Andrarum, Agusa. 2014-11-02. (6)
Auricularia mesenterica - Svartöra (NT). Sweden, Skåne, Andrarum, Agusa. 2014-11-02. (6)
press to zoom
Auricularia mesenterica - Svartöra (NT). Sweden, Skåne, Tomelilla, Örups almskog 2014-12-14. (1)
Auricularia mesenterica - Svartöra (NT). Sweden, Skåne, Tomelilla, Örups almskog 2014-12-14. (1)
press to zoom
Auricularia mesenterica - Svartöra (NT). Sweden, Skåne, Vallåkra, Råådalen. 2016-09-15. (1)
Auricularia mesenterica - Svartöra (NT). Sweden, Skåne, Vallåkra, Råådalen. 2016-09-15. (1)
press to zoom
Auricularia mesenterica - Svartöra (NT).  Sweden, Skåne, Vallåkra, Grönadal. 2016-11-17 (2)
Auricularia mesenterica - Svartöra (NT). Sweden, Skåne, Vallåkra, Grönadal. 2016-11-17 (2)
press to zoom
Auricularia mesenterica - Svartöra (NT).  Sweden, Skåne, Vallåkra, Grönadal. 2016-11-17 (1)
Auricularia mesenterica - Svartöra (NT). Sweden, Skåne, Vallåkra, Grönadal. 2016-11-17 (1)
press to zoom
Auricularia mesenterica - Svartöra (NT).  Sweden, Skåne, Vallåkra, Grönadal. 2016-11-17 (3)
Auricularia mesenterica - Svartöra (NT). Sweden, Skåne, Vallåkra, Grönadal. 2016-11-17 (3)
press to zoom
Auricularia mesenterica - Svartöra (NT). Sweden, Östergötland, Omberg. 2015-05-01-03. (23)
Auricularia mesenterica - Svartöra (NT). Sweden, Östergötland, Omberg. 2015-05-01-03. (23)
press to zoom
Auricularia mesenterica - Svartöra (NT). Sweden, Östergötland, Omberg. 2015-05-01-03. (6)
Auricularia mesenterica - Svartöra (NT). Sweden, Östergötland, Omberg. 2015-05-01-03. (6)
press to zoom
Auricularia mesenterica - Svartöra (NT). Sweden, Östergötland, Omberg. 2015-05-01-03. (9)
Auricularia mesenterica - Svartöra (NT). Sweden, Östergötland, Omberg. 2015-05-01-03. (9)
press to zoom
Auricularia mesenterica - Svartöra (NT). Sweden, Skåne Tomelilla, Örupsalmskog. 2013-12-11. (3)
Auricularia mesenterica - Svartöra (NT). Sweden, Skåne Tomelilla, Örupsalmskog. 2013-12-11. (3)
press to zoom
Auricularia mesenterica - Svartöra (NT). Sweden, Skåne Tomelilla, Örupsalmskog. 2013-12-11. (11)
Auricularia mesenterica - Svartöra (NT). Sweden, Skåne Tomelilla, Örupsalmskog. 2013-12-11. (11)
press to zoom
Auricularia mesenterica - Svartöra (NT). Sweden, Skåne Tomelilla, Örupsalmskog. 2013-12-11. (2)
Auricularia mesenterica - Svartöra (NT). Sweden, Skåne Tomelilla, Örupsalmskog. 2013-12-11. (2)
press to zoom
Auricularia mesenterica - Svartöra (NT). Sweden, Skåne Tomelilla, Örupsalmskog. 2013-12-11. (5)
Auricularia mesenterica - Svartöra (NT). Sweden, Skåne Tomelilla, Örupsalmskog. 2013-12-11. (5)
press to zoom
Auricularia mesenterica - Svartöra (NT). Sweden, Skåne Tomelilla, Örupsalmskog. 2013-12-11. (13)
Auricularia mesenterica - Svartöra (NT). Sweden, Skåne Tomelilla, Örupsalmskog. 2013-12-11. (13)
press to zoom
Auricularia mesenterica - Svartöra (NT). Sweden, Skåne Tomelilla, Örupsalmskog. 2013-12-11. (12)
Auricularia mesenterica - Svartöra (NT). Sweden, Skåne Tomelilla, Örupsalmskog. 2013-12-11. (12)
press to zoom
Auricularia mesenterica - Svartöra (NT).  Sweden, Glumslöv. Hilleshögs dalar. 2016-04-30. (1)
Auricularia mesenterica - Svartöra (NT). Sweden, Glumslöv. Hilleshögs dalar. 2016-04-30. (1)
press to zoom
Auricularia mesenterica - Svartöra (NT). Sweden, Skåne, Tomellila, Örups Almskog. 2016-11-26.
Auricularia mesenterica - Svartöra (NT). Sweden, Skåne, Tomellila, Örups Almskog. 2016-11-26.
press to zoom
Auricularia mesenterica - Svartöra (NT).  Sweden, Skåne, Tomelilla, Örups almskog. 2010-05- (6)
Auricularia mesenterica - Svartöra (NT). Sweden, Skåne, Tomelilla, Örups almskog. 2010-05- (6)
press to zoom

Auricularia mesenterica - Svartöra (NT) substrat, Fraxinus excelsior - Ask

Auricularia mesenterica - Svartöra (NT) Sweden, Västregötland, Kinnekulle. 2016-05-05. (3)
Auricularia mesenterica - Svartöra (NT) Sweden, Västregötland, Kinnekulle. 2016-05-05. (3)
press to zoom
Auricularia mesenterica - Svartöra (NT) Sweden, Västregötland, Kinnekulle. 2016-05-05. (2)
Auricularia mesenterica - Svartöra (NT) Sweden, Västregötland, Kinnekulle. 2016-05-05. (2)
press to zoom
Auricularia mesenterica - Svartöra (NT) Sweden, Västregötland, Kinnekulle. 2016-05-05. (1)
Auricularia mesenterica - Svartöra (NT) Sweden, Västregötland, Kinnekulle. 2016-05-05. (1)
press to zoom

Auricularia mesenterica -Svartöra (NT).  Substrat Bok - Fagus silvatica

Auricularia mesenterica - Svartöra (NT). Sweden, Östergötland, Omberg. 2015-05-01-03. (2)
Auricularia mesenterica - Svartöra (NT). Sweden, Östergötland, Omberg. 2015-05-01-03. (2)
press to zoom
Auricularia mesenterica - Svartöra (NT). Sweden, Östergötland, Omberg. 2015-05-01-03. (3)
Auricularia mesenterica - Svartöra (NT). Sweden, Östergötland, Omberg. 2015-05-01-03. (3)
press to zoom
Auricularia mesenterica - Svartöra (NT). Sweden, Östergötland, Omberg. 2015-05-01-03. (1)
Auricularia mesenterica - Svartöra (NT). Sweden, Östergötland, Omberg. 2015-05-01-03. (1)
press to zoom
bottom of page