top of page

Phomopsis ingår i släktet Diaporthe. 3 Phomopsis i Dyntaxa än så länge. Detta fynd nedan finns inte med.

Phomopsis glandicola
EKOLLOGI : På ekollon

Ekologisk grupp : Parasit

bottom of page