Hypocopra - Dyngnästingar : 

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                     12                                        12                                  11

Hypocopra annulata, Hypocopra antarctica, Hypocopra bicolor, Hypocopra brefeldii, Hypocopra chionopsis, Hypocopra elachyglossina

Hypocopra hornithophila, Hypocopra leporina, Hypocopra lojkaeana, Hypocopra merdaria, Hypocopra planispora, Hypocopra stercoraria

SKOGENS RÖST

Rädda vad som räddas kan