top of page

Diaporthe hederae

EKOLOGI : Växer på döda murgrönsstänglar

EKOLOGISK GRUPP : 9 av 40 arter är Saprotrof/fag, detrivor, Parasit : 31 av 40 arter ej bedömda

Diaporthe stictica

EKOLOGI : Mitt fynd på vissna blad av Buxus sempervirens - buxbom

EKOLOGISK GRUPP : 9 av 40 arter är Saprotrof/fag, detrivor, Parasit : 31 av 40 arter ej bedömda

bottom of page