top of page

Melanamphora : 1 art i Dyntaxa, 1 art påträffad i Sverige

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       1                                           1                                   1

Melanamphora spiniferum (rotnästing)

Melanamphora spiniferum - Rotnästing

Ekologi : Bokskog. Döda stubbar av bok, ofta långt ut på exponerade rötter.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page