top of page

Diatrype : 

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       7                                          7                                   7

Diatrype bullata (sälgnästing), Diatrype decorticata, Diatrype disciformis (disknästing), Diatrype flavovirens (grönnästing)

Diatrype spilomea, Diatrype stigma (slätnästing), Diatrype undulata

Diatrype bullata - Sälgnästing

Ekologi : Buskmark samt löv- och blandskog. Döda, kvarsittande och liggande grenar och kvistar av sälg/vide.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Diatrype disciformis - Disknästing

Ekologi : Bokskog. Liggande grenar och kvistar av bok.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page