top of page

Symphytocarpus : 9 arter i världen.

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       3                                          3                                   3

 

Symphytocarpus amaurochaetoides, Symphytocarpus confluens, Symphytocarpus cristatus, Symphytocarpus flaccidus 

Symphytocarpus fusiformis, Symphytocarpus herbaticus, Symphytocarpus impexus, Symphytocarpus longus, Symphytocarpus syncarpus 

Symphytocarpus amaurochaetoides

Ekologi : Skog, även fjällbjörkskog. Murken ved, vissna och levande blad, gräs etc.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page