top of page

Reticularia : 7 arter i världen.

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       5                                          5                                   5

 

Reticularia intermedia, Reticularia liceoides, Reticularia lobata, Reticularia lycoperdon, Reticularia lycoperdon var. jurana 

Reticularia olivacea, Reticularia simulans 

Reticularia lycoperdon - Sotägg

Ekologi : Skog. Död kvarsittande bark och ved. Mest lövved framför allt al, men även på barrträd. Vårsvamp.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Reticularia olivacea

Ekologi : Skog. Murken ved. Kan milda vintrar hittas redan i jan.-febr.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page