top of page

Licea : Alla Licea är små arter en del mycket små.

Licea belmontiana, 
Licea biforis, Licea castanea, Licea kleistobolus, Licea minima, Licea nivicola, Licea operculata, Licea parasitica

Licea pusilla, Licea variabilis

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                            10                                 9                             9

Licea variabilis
En av de största arterna i släktet och den är ändå bara 0,3 - 1 mm bred och1-10 mm lång.

EKOLOGI : Skog. Död ved, murken ved på stubbar etc.
(Mitt fynd på död tallved inte hårt nedbruten)

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page