top of page

Hemitrichia calyculata 

Ekologi : Skog. Murken ved. I Sverige samlad endast en gång (vanlig i tropikerna och varmare områden). Jag har inte rapporterat alla mina fynd ser jag nu! (2018-11-04) får ta tag i det jag har ju flera fynd av denan art.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Hemitrichia clavata

Hemitrichia clavata

Ekologi : Skog. Murken ved.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Övergångsform mellan Hemitrichia clavata och H. calyculata

Ekologi : Skog. Murken ved.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Inte så lätta att se att detta är övergångsformer, alltså mer eller mindre en blandning av de två arterna. Det krävs erfarenhet och kunskap om myxomyceterna för att kunna avgöra med säkerhet  vad det är eller vilken art det rör sig om. Min mentor Uno Eliasson är en aktoriter i myxomyceternas värld och han har hjälpt mig med de flesta artbestämningarna.

bottom of page