top of page

Leocarpus : 1 art i världen.

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       1                                           1                                   1

Leocarpus fragilis 

Leocarpus fragilis - Glansgryn

Ekologi : Skog. Murken ved, bark, barr, kottar, mossor och div. förna. Vanlig vissa år.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page