Comatricha alta

Ekologi : Barr- och lövskog. Grenar på marken och murken ved.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Comatricha alta
Comatricha alta

Comatricha alta. Sweden, Skåne, Vallåkra, Rååns dalgång, Görarp. 2012-11-15.

Comatricha alta
Comatricha alta

Comatricha alta. Sweden, Skåne, Vallåkra, Rååns dalgång, Görarp. 2012-11-15.

Comatricha alta
Comatricha alta

Comatricha alta. Sweden, Skåne, Vallåkra, Rååns dalgång, Görarp. 2012-11-15.

Comatricha alta
Comatricha alta

Comatricha alta. Sweden, Skåne, Vallåkra, Rååns dalgång, Görarp. 2012-11-15.

Comatricha alta
Comatricha alta

Comatricha alta. Sweden, Skåne, Vallåkra, Rååns dalgång, Görarp. 2012-11-15.

Comatricha alta
Comatricha alta

Comatricha alta. Sweden, Skåne, Vallåkra, Rååns dalgång, Görarp. 2012-11-15.

Comatricha alta
Comatricha alta

Comatricha alta. Sweden, Skåne, Vallåkra, Rååns dalgång, Görarp. 2012-11-15.

Comatricha alta
Comatricha alta

Comatricha alta. Sweden, Skåne, Vallåkra, Rååns dalgång, Görarp. 2012-11-15.

Comatricha alta
Comatricha alta

Comatricha alta. Sweden, Skåne, Vallåkra, Rååns dalgång, Görarp. 2012-11-15.

Comatricha nigra

Ekologi : Barr- och lövskog. Grenar på marken och murken ved, bl.a. av tall, gran, bok, gråal och björk. Mycket vanlig.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Comatricha_nigra
Comatricha_nigra

Comatricha nigra. . Övre delen av skaftet - Kolumella

Comatricha nigra.  Sweden, Skåne, Svallöv, Trolleholm, Sjöhus plantering. 2014-03-29.  (2)
Comatricha nigra. Sweden, Skåne, Svallöv, Trolleholm, Sjöhus plantering. 2014-03-29. (2)
Comatricha nigra. Sweden, Skåne, Hallansåsen, Lärkeröd 2011-03-22 (4)
Comatricha nigra. Sweden, Skåne, Hallansåsen, Lärkeröd 2011-03-22 (4)
Comatricha nigra. Sweden, Skåne, Hallansåsen, Lärkeröd 2011-03-22 (13)
Comatricha nigra. Sweden, Skåne, Hallansåsen, Lärkeröd 2011-03-22 (13)
Comatrichia nigra. Sweden, Skåne, Helsingborg, Väla skog. 2017-06-15.  (3)
Comatrichia nigra. Sweden, Skåne, Helsingborg, Väla skog. 2017-06-15. (3)
Comatricha nigra. Sweden, Skåne, Bökenäs. 2009-10-16 (1)
Comatricha nigra. Sweden, Skåne, Bökenäs. 2009-10-16 (1)
Comatricha nigra. Sweden, Skåne, Bökenäs. 2009-10-16 (2)
Comatricha nigra. Sweden, Skåne, Bökenäs. 2009-10-16 (2)
Comatricha nigra. Sweden, Skåne, Hallansåsen, Lärkeröd 2011-03-22 (11)
Comatricha nigra. Sweden, Skåne, Hallansåsen, Lärkeröd 2011-03-22 (11)
Comatricha nigra. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2012-01-15 (1)
Comatricha nigra. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2012-01-15 (1)
Comatricha nigra. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2012-01-15 (2)
Comatricha nigra. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2012-01-15 (2)
Comatrichia nigra. Sweden, Skåne, Helsingborg, Väla skog. 2017-06-15.  (4)
Comatrichia nigra. Sweden, Skåne, Helsingborg, Väla skog. 2017-06-15. (4)
Comatricha nigra. Sweden, Skåne, Råå, Äsket. 2014-04-02. (1)
Comatricha nigra. Sweden, Skåne, Råå, Äsket. 2014-04-02. (1)
Comatricha nigra. Sweden, Skåne, Råå, Äsket. 2014-04-02. (9)
Comatricha nigra. Sweden, Skåne, Råå, Äsket. 2014-04-02. (9)
Comatricha nigra. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2016-04-10 (15)
Comatricha nigra. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2016-04-10 (15)
Comatricha nigra. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2016-04-10 (1)
Comatricha nigra. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2016-04-10 (1)
Comatricha nigra. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2016-04-10 (12)
Comatricha nigra. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2016-04-10 (12)
Comatricha_nigra._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Myxariet,_Skogsgatan_1._2015-03-10._(5)
Comatricha_nigra._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Myxariet,_Skogsgatan_1._2015-03-10._(5)
Comatricha_nigra._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Myxariet,_Skogsgatan_1._2015-03-10._(3)
Comatricha_nigra._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Myxariet,_Skogsgatan_1._2015-03-10._(3)
Comatricha_nigra._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Myxariet,_Skogsgatan_1._2015-03-10._(4)
Comatricha_nigra._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Myxariet,_Skogsgatan_1._2015-03-10._(4)
Comatricha_nigra._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Myxariet,_Skogsgatan_1._2015-03-10._(1)
Comatricha_nigra._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Myxariet,_Skogsgatan_1._2015-03-10._(1)
Comatricha_nigra._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Myxariet,_Skogsgatan_1._2015-03-10._(2)
Comatricha_nigra._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Myxariet,_Skogsgatan_1._2015-03-10._(2)
Comatricha_nigra._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Myxariet,_Skogsgatan_1._2015-03-10.__
Comatricha_nigra._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Myxariet,_Skogsgatan_1._2015-03-10.__
Comatrichia nigra. Sweden, Skåne, Helsingborg, Väla skog. 2017-06-15.  (9)
Comatrichia nigra. Sweden, Skåne, Helsingborg, Väla skog. 2017-06-15. (9)
Comatrichia nigra. Sweden, Skåne, Helsingborg, Väla skog. 2017-06-15.  (5)
Comatrichia nigra. Sweden, Skåne, Helsingborg, Väla skog. 2017-06-15. (5)
Comatrichia nigra. Sweden, Skåne, Helsingborg, Väla skog. 2017-06-15.  (6)
Comatrichia nigra. Sweden, Skåne, Helsingborg, Väla skog. 2017-06-15. (6)
Comatricha nigra
Comatricha nigra

Comatricha nigra. Sweden, Skåne, Bälteberga, Bältebergaravinen. 2019-03-12.

Comatricha nigra
Comatricha nigra

Comatricha nigra. Sweden, Skåne, Bälteberga, Bältebergaravinen. 2019-03-12.

Comatricha nigra
Comatricha nigra

Comatricha nigra. Sweden, Skåne, Bälteberga, Bältebergaravinen. 2019-03-12.

Comatricha nigra
Comatricha nigra

Comatricha nigra. Sweden, Skåne, Bälteberga, Bältebergaravinen. 2019-03-12.

Comatricha nigra
Comatricha nigra

Comatricha nigra. Sweden, Skåne, Bälteberga, Bältebergaravinen. 2019-03-12.

Comatricha nigra
Comatricha nigra

Comatricha nigra. Sweden, Skåne, Bälteberga, Bältebergaravinen. 2019-03-12.

Comatricha nigra
Comatricha nigra

Comatricha nigra. Sweden, Skåne, Bälteberga, Bältebergaravinen. 2019-03-12.

Comatricha nigra
Comatricha nigra

Comatricha nigra. Sweden, Skåne, Bälteberga, Bältebergaravinen. 2019-03-12.

Comatricha nigra
Comatricha nigra

Comatricha nigra. Sweden, Skåne, Bälteberga, Bältebergaravinen. 2019-03-12.

Comatrichia nigra. Sweden, Skåne, Helsingborg, Väla skog. 2017-06-15.  (8)
Comatrichia nigra. Sweden, Skåne, Helsingborg, Väla skog. 2017-06-15. (8)
Comatrichia_nigra._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Väla_skog.__2014-03-21.
Comatrichia_nigra._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Väla_skog.__2014-03-21.
Comatrica_nigra
Comatrica_nigra

Comatrica nigra. Sweden, Skåne, Billinge, poppelodling. 2020-01-18

Comatrica_nigra
Comatrica_nigra

Comatrica nigra. Sweden, Skåne, Billinge, poppelodling. 2020-01-18

Comatrica_nigra
Comatrica_nigra

Comatrica nigra. Sweden, Skåne, Billinge, poppelodling. 2020-01-18

Comatrica_nigra
Comatrica_nigra

Comatrica nigra. Sweden, Skåne, Billinge, poppelodling. 2020-01-18

Comatrica_nigra
Comatrica_nigra

Comatrica nigra. Sweden, Skåne, Billinge, poppelodling. 2020-01-18

Comatrica_nigra
Comatrica_nigra

Comatrica nigra. Sweden, Skåne, Billinge, poppelodling. 2020-01-18

Comatricha nigra
Comatricha nigra

Comatricha nigra. Nedre delen av skaftet och hypothallus

Comatricha_nigra._
Comatricha_nigra._

Comatricha nigra. . Övre delen av skaftet - Kolumella

Comatricha nigra
Comatricha nigra

Comatricha nigra. Sporer, ( 8-) 8,8 - 11,0 (-13,2) µm.

Comatricha nigra
Comatricha nigra

Comatricha nigra. Sporer, ( 8-) 8,8 - 11,0 (-13,2) µm.

Comatricha nigra
Comatricha nigra

Comatricha nigra. Kapillitium och sporer.

Comatricha nigra
Comatricha nigra

Comatricha nigra. Kapillitium och sporer.

Comatricha nigra
Comatricha nigra

Comatricha nigra. Kapillitium och sporer.

Comatricha nigra
Comatricha nigra

Comatricha nigra. Kapillitium och sporer.