Comatricha alta

Ekologi : Barr- och lövskog. Grenar på marken och murken ved.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Comatricha alta
Comatricha alta. Sweden, Skåne, Vallåkra, Rååns dalgång, Görarp. 2012-11-15.
Comatricha alta
Comatricha alta. Sweden, Skåne, Vallåkra, Rååns dalgång, Görarp. 2012-11-15.
Comatricha alta
Comatricha alta. Sweden, Skåne, Vallåkra, Rååns dalgång, Görarp. 2012-11-15.
Comatricha alta
Comatricha alta. Sweden, Skåne, Vallåkra, Rååns dalgång, Görarp. 2012-11-15.
Comatricha alta
Comatricha alta. Sweden, Skåne, Vallåkra, Rååns dalgång, Görarp. 2012-11-15.
Comatricha alta
Comatricha alta. Sweden, Skåne, Vallåkra, Rååns dalgång, Görarp. 2012-11-15.
Comatricha alta
Comatricha alta. Sweden, Skåne, Vallåkra, Rååns dalgång, Görarp. 2012-11-15.
Comatricha alta
Comatricha alta. Sweden, Skåne, Vallåkra, Rååns dalgång, Görarp. 2012-11-15.
Comatricha alta
Comatricha alta. Sweden, Skåne, Vallåkra, Rååns dalgång, Görarp. 2012-11-15.
Visa mer

Comatricha nigra

Ekologi : Barr- och lövskog. Grenar på marken och murken ved, bl.a. av tall, gran, bok, gråal och björk. Mycket vanlig.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Comatricha_nigra
Comatricha nigra. . Övre delen av skaftet - Kolumella
Comatricha nigra.  Sweden, Skåne, Svallöv, Trolleholm, Sjöhus plantering. 2014-03-29.  (2)
Comatricha nigra. Sweden, Skåne, Hallansåsen, Lärkeröd 2011-03-22 (4)
Comatricha nigra. Sweden, Skåne, Hallansåsen, Lärkeröd 2011-03-22 (13)
Comatrichia nigra. Sweden, Skåne, Helsingborg, Väla skog. 2017-06-15.  (3)
Comatricha nigra. Sweden, Skåne, Bökenäs. 2009-10-16 (1)
Comatricha nigra. Sweden, Skåne, Bökenäs. 2009-10-16 (2)
Comatricha nigra. Sweden, Skåne, Hallansåsen, Lärkeröd 2011-03-22 (11)
Comatricha nigra. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2012-01-15 (1)
Comatricha nigra. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2012-01-15 (2)
Comatrichia nigra. Sweden, Skåne, Helsingborg, Väla skog. 2017-06-15.  (4)
Comatricha nigra. Sweden, Skåne, Råå, Äsket. 2014-04-02. (1)
Comatricha nigra. Sweden, Skåne, Råå, Äsket. 2014-04-02. (9)
Comatricha nigra. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2016-04-10 (15)
Comatricha nigra. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2016-04-10 (1)
Comatricha nigra. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2016-04-10 (12)
Comatricha_nigra._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Myxariet,_Skogsgatan_1._2015-03-10._(5)
Comatricha_nigra._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Myxariet,_Skogsgatan_1._2015-03-10._(3)
Comatricha_nigra._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Myxariet,_Skogsgatan_1._2015-03-10._(4)
Comatricha_nigra._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Myxariet,_Skogsgatan_1._2015-03-10._(1)
Comatricha_nigra._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Myxariet,_Skogsgatan_1._2015-03-10._(2)
Comatricha_nigra._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Myxariet,_Skogsgatan_1._2015-03-10.__
Comatrichia nigra. Sweden, Skåne, Helsingborg, Väla skog. 2017-06-15.  (9)
Comatrichia nigra. Sweden, Skåne, Helsingborg, Väla skog. 2017-06-15.  (5)
Comatrichia nigra. Sweden, Skåne, Helsingborg, Väla skog. 2017-06-15.  (6)
Comatricha nigra
Comatricha nigra. Sweden, Skåne, Bälteberga, Bältebergaravinen. 2019-03-12.
Comatricha nigra
Comatricha nigra. Sweden, Skåne, Bälteberga, Bältebergaravinen. 2019-03-12.
Comatricha nigra
Comatricha nigra. Sweden, Skåne, Bälteberga, Bältebergaravinen. 2019-03-12.
Comatricha nigra
Comatricha nigra. Sweden, Skåne, Bälteberga, Bältebergaravinen. 2019-03-12.
Comatricha nigra
Comatricha nigra. Sweden, Skåne, Bälteberga, Bältebergaravinen. 2019-03-12.
Comatricha nigra
Comatricha nigra. Sweden, Skåne, Bälteberga, Bältebergaravinen. 2019-03-12.
Comatricha nigra
Comatricha nigra. Sweden, Skåne, Bälteberga, Bältebergaravinen. 2019-03-12.
Comatricha nigra
Comatricha nigra. Sweden, Skåne, Bälteberga, Bältebergaravinen. 2019-03-12.
Comatricha nigra
Comatricha nigra. Sweden, Skåne, Bälteberga, Bältebergaravinen. 2019-03-12.
Comatrichia nigra. Sweden, Skåne, Helsingborg, Väla skog. 2017-06-15.  (8)
Comatrichia_nigra._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Väla_skog.__2014-03-21.
Comatrica_nigra
Comatrica nigra. Sweden, Skåne, Billinge, poppelodling. 2020-01-18
Comatrica_nigra
Comatrica nigra. Sweden, Skåne, Billinge, poppelodling. 2020-01-18
Comatrica_nigra
Comatrica nigra. Sweden, Skåne, Billinge, poppelodling. 2020-01-18
Comatrica_nigra
Comatrica nigra. Sweden, Skåne, Billinge, poppelodling. 2020-01-18
Comatrica_nigra
Comatrica nigra. Sweden, Skåne, Billinge, poppelodling. 2020-01-18
Comatrica_nigra
Comatrica nigra. Sweden, Skåne, Billinge, poppelodling. 2020-01-18
Comatricha nigra
Comatricha nigra. Nedre delen av skaftet och hypothallus
Comatricha_nigra._
Comatricha nigra. . Övre delen av skaftet - Kolumella
Comatricha nigra
Comatricha nigra. Sporer, ( 8-) 8,8 - 11,0 (-13,2) µm.
Comatricha nigra
Comatricha nigra. Sporer, ( 8-) 8,8 - 11,0 (-13,2) µm.
Comatricha nigra
Comatricha nigra. Kapillitium och sporer.
Comatricha nigra
Comatricha nigra. Kapillitium och sporer.
Comatricha nigra
Comatricha nigra. Kapillitium och sporer.
Comatricha nigra
Comatricha nigra. Kapillitium och sporer.
Visa mer

SKOGENS RÖST

Rädda vad som räddas kan