top of page

Comatricha alta

Ekologi : Barr- och lövskog. Grenar på marken och murken ved.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Comatricha nigra

Ekologi : Barr- och lövskog. Grenar på marken och murken ved, bl.a. av tall, gran, bok, gråal och björk. Mycket vanlig.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page