top of page

Metatrichia  : 6 arter i värden.

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       1                                           1                                   1

(Enligt dyntaxa bara 1 art i Sverige men jag har hittat 2 arter här)

 

Metatrichia arundinariae, Metatrichia floriformis, Metatrichia floripara , Metatrichia horrida , Metatrichia rosea , Metatrichia vesparium 

Metatrichia floriformis

Ekologi : Skog och murken ved.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Metatrichia vesparium - Bukettullklubba

Ekologi : Skog. Murken ved, helst av lövträd t.ex. björk och bok.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page