top of page

Fuligo : 11 arter inkl. varianter i världen, 5 arter hittade i Sverige

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       5                                           5                                  5

 

 

Fuligo aurea , Fuligo candida , Fuligo cinerea , Fuligo intermedia , Fuligo leviderma , Fuligo luteonitens , Fuligo megaspora 

Fuligo muscorum , Fuligo rufa , Fuligo septica var. flava , Fuligo septica var. septica 

Fuligo candida

Ekologi : Skog och buskmark. Murken ved, stubbar, mossor, etc ofta barrmattor i skogsmark.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Fuligo leviderma

Ekologi : Ej bedömd (Jag hittar den oftast på inte för multen ved, stubbar, bark, flera av mina fynd på asp)

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Fuligo muscorum - Mosstrollsmör

Ekologi : Skog. Bark, mossor, gräs och div. förna. Senhöstart. Vanlig vissa år.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Fuligo septica - Trollsmör

Ekologi : Skog och buskmark. Murken ved, stubbar, mossor, etc ofta barrmattor i skogsmark. En av de vanligaste slemsvamparna.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page