top of page

Arcyria affinis.

Ekologi : Murken ved och bark.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Arcyria cinerea - Grå ullklubba.

Ekologi : Skog. Murken ved, bark, mossor och div. förna intill murken ved.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Arcyria denudata

Ekologi : Skog. Murken ved och bark. Mina fynd oftast på ädellövved.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Arcyria ferruginea - Rödbrun ullklubba. 

Ekologi : Skog. Murken ved och bark, troligen bunden till lövved. Mitt fynd på murken ekved.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Arcyria globosa

EKOLOGI : Skog. Murken ved och bark. Mitt fynd på murken ved av Lind-Tilia.

NOTERING: Arten kan i fält förväxlas med både, Arcyria cinerea - Grå ullklubba, Arcyria annulifera & eventuellt med Arcyria pomiformis - Rund ullklubba

Arten verkar var rätt ovanlig i hela världen.

EKOLEGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Arcyria incarnata - Röd ullklubba. 

Ekologi : Skog. Murken ved och bark, troligen bunden till lövved.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Arcyria obvelata

Ekologi : Skog. Murken ved och bark gärna ädellöv.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Arcyria oerstedii 

Ekologi : Skog. Murken ved och bark, framför allt på lövved.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Arcyria pomiformis - Rund ullklubba

Ekologi : Skog. Murken ved och bark.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Arcyria stipata.

Ekologi : Skog. Murken ved och bark.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Arcyria incarnata - denudata mellanform. 

Inte så lätta att se om detta är övergångsformer/mellamformer eller otypiska, alltså mer eller mindre en blandning av två arter eller att något annat har inträffat under bildningen av fruktkroppar och sporer mm. Det krävs erfarenhet och kunskap om myxomyceterna för att kunna avgöra med säkerhet  vad det är som hänt eller vilken art det rör sig om. Min mentor Uno Eliasson är en aktoriter i myxomyceternas värld och han har hjälpt mig med de flesta artbestämningarna.

bottom of page