top of page

Lepidoderma : 13 arter i världen.

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       2                                          2                                  2

Lepidoderma aggregatum, Lepidoderma alpestroides, Lepidoderma carestianum, Lepidoderma chailletii, Lepidoderma crassipes

Lepidoderma crustaceum, Lepidoderma didermoides, Lepidoderma granuliferum, Lepidoderma perforatum, Lepidoderma stipitatum 

Lepidoderma takahashii, Lepidoderma tigrinum, Lepidoderma trevelyanii

Lepidoderma tigrinum

Ekologi : Skog. Förna, mossor, murken ved på stubbar etc.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page