top of page

Enerthenema : 4 arter i världen.

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       1                                           1                                   1

Enerthenema berkeleyanum, Enerthenema intermedium, Enerthenema melanospermum, Enerthenema papillatum

Enerthenema papillatum

Ekologi : Skog. Murken ved, gärna på stående döda trädstammar samt på multnande tickor. (Jag hittar den på undersidan av liggande ved)

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page