top of page

Lamproderma arcyrioides

Ekologi : Skog, särskilt fjällbjörkskog. Murken ved, bark, pinnar etc. i anslutning till smältande snö. (I Skåne där jag gjort mina fynd har vi inte så mycket snö och inget av mina fynd är gjort i anslutning till "smältande snö" men att det är en vinterart är det ingen tvekan om)

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Lamproderma scintillans.

Ekologi : Fjällhed och skog. Murken ved och bark, vissna blad och div. förna. I norr i anslutning till smältande snö.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page