top of page

Mucilago : 1 art i världen

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       1                                           1                                   1

Mucilago crustacea - Jordspott

Mucilago crustacea - Jordspott

Ekologi : Gräsmark och skog. Gräs, blad, murken ved och förna. Vissa år lokalt i massförekomst.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page