Dictydiaethalium : 2 arter i världen.

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                    1                                       1                                1

Dictydiaethalium dictyosporum, Dictydiaethalium plumbeum

Dictydiaethalium plumbeum

Ekologi : Skog. Murken ved, särskilt basen av granstubbar. Ofta i massförekomst på starkt murken ved.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Dictydiaethalium plumbeum. Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka skog. 2008-12-17.   (1)
Dictydiaethalium plumbeum. Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka skog. 2008-12-17.   (2)
Dictydiaethalium plumbeum. Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka skog. 2008-12-17.   (8)
Dictydiaethalium plumbeum. Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka skog. 2008-12-17.   (4)
Dictydiaethalium plumbeum. Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka skog. 2008-12-17.   (5)
Dictydiaethalium plumbeum. Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka skog. 2008-12-17.   (3)
Dictydiaethalium plumbeum. Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka skog. 2008-12-17.   (7)
Dictydiaethalium plumbeum. Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka skog. 2008-12-17.   (6)
Visa mer

SKOGENS RÖST

Rädda vad som räddas kan