top of page

Dictydiaethalium : 2 arter i världen.

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                    1                                       1                                1

Dictydiaethalium dictyosporum, Dictydiaethalium plumbeum

Dictydiaethalium plumbeum

Ekologi : Skog. Murken ved, särskilt basen av granstubbar. Ofta i massförekomst på starkt murken ved.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page