top of page

Diderma - Sotkulor  : 76 arter ikl. varianter i världen.

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                    17                                     17                               17

 

Diderma alexopouli , Diderma alpinospumarioides , Diderma alpinum , Diderma areolatum , Diderma asteroides , Diderma aurantiacum Diderma badhamioides , Diderma berkeleyanum , Diderma botryosum , Diderma brooksii , Diderma brunneolum , Diderma carneumDiderma chondrioderma , Diderma cinereum , Diderma cingulatum , Diderma circumscissile , Diderma crustaceum , Diderma darjeelingense, Diderma deplanatum , Diderma diadematum , Diderma difforme , Diderma donkii , Diderma effusum , Diderma evelinae Diderma fallax, Diderma floriforme , Diderma fragile , Diderma gigantocolumellae , Diderma globosum , Diderma gracile,

Diderma hemisphaericum,  Diderma lucidum , Diderma luteoalbum , Diderma lyallii , Diderma maculatum , Diderma marieae , 

Diderma melanospermum , Diderma meyerae, Diderma microcarpum , Diderma miniatum , Diderma montanum var. album 

Diderma montanum var. montanum , Diderma montanum , Diderma nigrum , Diderma niveum , Diderma ochraceum , Diderma petaloides 

Diderma peyerimhoffii , Diderma platycarpum , Diderma punense , Diderma radiatum var. montanum , Diderma radiatum var. umbilicatum 

Diderma radiatum , Diderma reticulosporum , Diderma rimosum , Diderma robustum , Diderma rufostriatum , Diderma rufum 

Diderma saundersii , Diderma sauteri , Diderma scabrum , Diderma sessile , Diderma simplex , Diderma spumarioides , Diderma stellulum 

Diderma subasteroides , Diderma subcaeruleum , Diderma subincarnatum , Diderma subviridifuscum , Diderma testaceum , 

Diderma tussilaginis , Diderma umbilicatum f. alba , Diderma umbilicatum var. album , Diderma umbilicatum var. macrosporum 

Diderma umbilicatum var. umbilicatum , Diderma umbilicatum 

Diderma effusum

Ekologi : Skog och trädgård. Vissna blad, växtstjälkar, div. förna och murken ved samt bark.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Diderma radiatum.

Ekologi : Skog och fjällskog. Bark, murken ved och intilliggande förna samt mossor.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Diderma spumarioides

Ekologi : Skog. Vissna torra blad och strån, sällan på murken ved. (Mina fynd på levande blad och strån?)

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page