top of page

Trichia botrytis

Ekologi : Skog. Framför allt murken ved och bark. Senhöstart.  (Mina fynd från aug. - nov.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Trichia contorta

Ekologi : Skog och fjällhed. Murken ved och bark. Ofta sent på hösten. Mångformig. (Mina fynd på halvmurken asplåga i barksprikor eller barkens insida)

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Trichia decipiens - Gul ullklubba. 

Ekologi : Skog och fjällhed. Murken ved och bark. Höst- och senhöstart. Fjolårsexemplar kan hittas tidigt om våren i Skåne.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Trichia favoginea - Mångformigt ullklot

Ekologi : Skog och fjällhed. Murken ved och bark

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Trichia persimilis 

Ekologi : Arten finns inte i DynTaxa. (Mitt fynd på undersidan av boklåga)

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Trichia scabra

Ekologi : Skog. Murken ved och bark. Vissa år vanlig. Fjolårsexemplar kan hittas tidigt om våren i Skåne.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Trichia varia - Ullklot.

Ekologi : Skog. Framför allt murken ved och bark. Fjolårsexemplar kan hittas tidigt om våren i Skåne.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page