top of page

Stemonitis - stiftsvampar : 20 arter inkl. varianter i världen.

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       11                                         11                                  11

(OBS! några av artnamnen verkar inte gälla längre, återkommer om detta när jag vet vad som gäller)

 

 

Stemonitis axifera, Stemonitis farrensis, Stemonitis ferruginea, Stemonitis flavogenita, Stemonitis foliicola, Stemonitis fusca var. fusca
Stemonitis fusca var. rufescens, Stemonitis graciliformis, Stemonitis herbatica, Stemonitis inconspicua, Stemonitis laxifila 
Stemonitis lignicola, Stemonitis marjana, Stemonitis mussooriensis, Stemonitis nigrescens, Stemonitis pallida, Stemonitis smithii 
Stemonitis splendens var. splendens, Stemonitis splendens var. webberi, Stemonitis virginiensis 

Stemonitis axifera

Ekologi : Skog. Murken ved. Vissa år mycket vanlig. (Jag hittar den ofta på ekved)

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Stemonitis cf. axifera.

Ekologi : Skog. Murken ved.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Stemonitis flavogentia

Ekologi : Lövskog. Murken ved.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Stemonitis cf. flavogenita. 

Ekologi : Lövskog. Murken ved och gräs

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Stemonitis fusca - Stiftsvamp

Ekologi : Skog. Murken ved, bark och fruktkroppar av tickor, särskilt Phellinus-arter.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Stemonitis fusca var. papillosa.

Ekologi : Lövskog. Murken ved, bark och löv.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Stemonitis pallida

Ekologi : (NE)= Ej bedömd. Mina fynd i barrskog på granförna/barr

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Stemonitis smihtii

Ekologi : Lövskog. Murken ved.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page