top of page

Stemonitopsis

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       3                                          3                                   3

Stemonitopsis amoena, Stemonitopsis gracilis, temonitopsis hyperopta, Stemonitopsis typhina, Stemonitopsis subcaespitosa

Ingen av de två arter jag har hittat finns med i Dyntaxa ?

Stemonitopsis amoena

Ekologi : Mitt fynd på murken tallved.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Stemonitopsis hyperopta

Ekologi : Murken ved både löv och barr.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Stemonitopsis typhina

Ekologi : Lövskog, murken ved. (Mina fynd på bokved)

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page