top of page

Tubifera  : 7 arter i världen.

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                        1                                          1                                   1

Tubifera bombarda, Tubifera casparyi, Tubifera dictyoderma, Tubifera dimorphotheca, Tubifera ferruginosa, Tubifera microsperma 
Tubifera papillata

Tubifera ferruginosa - Bikakssvamp

Ekologi : Skog. Murken ved både löv och barr, särskilt stubbar. Allmän i regel redan i maj-juni. (Jag hittar den ofta på tallved, basen av levande tallar på barken)

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page