top of page

Brefeldia maxima - Stubbsmet  

En art i släktet :  B. maxima är en av de största myxomyceterna, den kan bli över 50 cm i diam.

Brefeldia maxima - Stubbsmet  

Ekologi : Löv- och blandskog. Bark vid stubbaser och div. förna.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page