top of page

Physarum 114 arter inkl. varianter i världen, 35 arter funna i Sverige

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       35                                        35                                 35


Physarum albescens, Physarum album, Physarum alpestre, Physarum alpinum, Physarum altaicum, Physarum alvoradianum 

Physarum annulipes, Physarum auriscalpium, Physarum bethelii, Physarum bitectum, Physarum bitunicatum, Physarum bivalve 
Physarum bogoriense, Physarum braunianum, Physarum brunneolum, Physarum bubalinum, Physarum caesiellum, Physarum carneum 
Physarum cinereum, Physarum citrinum, Physarum compressum, Physarum confertum, Physarum conglomeratum 
Physarum crateriforme var. crateriforme, Physarum cremiluteum, Physarum daamsii, Physarum decipiens, Physarum degawae
Physarum dictyospermum,Physarum dictyosporum, Physarum diderma, Physarum didermoides, Physarum difforme, Physarum dispersum 
Physarum dubium, Physarum echinosporum, 
Physarum equatorisporum, Physarum flavicomum, Physarum florigerum, Physarum gilkeyanum
Physarum globuliferum, Physarum hagiwarae, Physarum hongkongense, Physarum javanicum, Physarum laevisporum, Physarum lakhanpalii
Physarum lateritium, Physarum lenticulare, 
Physarum leucophaeum, Physarum leucopus, Physarum licheniforme, Physarum limonium
Physarum listeri, Physarum lividum, Physarum luteoalbum, Physarum luteonodum, Physarum melleum, Physarum mennegae

Physarum miniatum, Physarum mucosum, Physarum murinum, Physarum myricanum, Physarum nigripes, Physarum nigripodum
Physarum nitens, Physarum notabile, Physarum nucleatum, Physarum nudum, Physarum nutans, Physarum oblatum, Physarum obpyriforme
Physarum obscurum, Physarum ovisporum, 
Physarum penetrale, Physarum perfectum, Physarum permegalosporum, Physarum pezizoideum
Physarum plicatum, Physarum polycephalum, Physarum pseudodiderma, Physarum psittacinum, Physarum pulcherripes, Physarum puniceum
Physarum pusillopse, Physarum pusillum, Physarum rayssiae, Physarum robustum, Physarum rubiginosum, 
Physarum schroeteri 
Physarum scoticum, Physarum serpula, Physarum sessile, Physarum simplex, Physarum spectabile, Physarum squamosum 
Physarum straminipes, Physarum subnutans, Physarum synsporum, Physarum taiwanianum, Physarum tesselatum, Physarum tussilaginis 
Physarum umbiliciferum, Physarum urne, 
Physarum utriculare, Physarum vermiculare, Physarum vermiforme, Physarum vernum 
Physarum virescens, Physarum viride f. incanum, Physarum viride f. viride, Physarum viride var. aurantium, Physarum viride var. viride 
Physarum xanthinum, Physarum xylophilum 

Physarum album

Ekologi : Skog och hed. Murken ved, bark, vissna växtdelar div. förna etc. En av våra vanligaste slemsvamparna.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Physarum bitectum

Ekologi : Skog. Levande mossor och div. torr förna.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Physarum cinereum

Ekologi : Skog och hed. Vissna torra löv, strån, mossa liksom levande växtdelar såsom gräs.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Physarum aff. cinereum

Ekologi : Skog och hed. Vissna torra löv, strån, mossa liksom levande växtdelar såsom gräs.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Physarum contextum
EKOLOGI : Skog. Vissna torra blad, pinnar och dyl, även i fuktkammare.
KÄNNETECKEN : Sporangia: fastsittande, subglobos eller obovoid 0,8–1 mm x 0,4-0,6 mm diameter., eller reniform och långsträckt på en bred bas, ofta flera tätt sittande i grupper, ofta kantiga av tryck, rundade ovanför eller tillplattade, slät och gul, ockraaktig eller vit. Sporer: Mörk till ljust violettbrun, spinulos, 10-13 µm. i diam., taggar ofta framträdande.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Physarum leucophaeum

Ekologi : Skog. Murken ved, förna etc. Lokalt allmän vissa år. Lätt att förväxla med P. album.(en form mycket närstående P. album, betraktas ofta som varietet av den senare arten) 

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Physarum cf. leucophaeum. 

Ekologi :  Skog. Murken ved, förna etc. Lokalt allmän vissa år. Lätt att förväxla med P. album.(en form mycket närstående P. album, betraktas ofta som varietet av den senare arten) 

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Physarum leucopus

Ekologi : Skog. Murken ved, torra blad, mossförna etc.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Physarum ovisporum

Ekologi : P. ovisporum finns inte med som fynd i Sverige i DynTaxa. Mitt fynd på murken ved ev, växtrester i salixsnår.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Physarum psittacinum

Ekologi : Skog. Murken ved, bark, men framför allt på mossor. Möjligen förbisedd p.g.a. sin mörka färg.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Physarum pusillum

Ekologi : Inte heller denna art finns med på DynTaxa som hittat i Sverige men jag har flera fynd av den och då på murken ädellövsved i skog.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Physarum robustum

Ekologi : Skog på murken ved, i trädgård och park på flis och halmpellets.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Physarum cfr robustum. 

Ekologi : Skog murken ved, mina fynd på bokved.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Physarum virescens

Ekologi : Skog och hed. Vissna torra löv, strån, mossa liksom levande växtdelar såsom gräs.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Physarum viride. var. aurantium

Ekologi : Skog. Bark, murken ved, pinnar och div. förna.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page