top of page

Aspropaxillus : två arter

Aspropaxillus giganteus - Jättetrattskivling, Aspropaxillus candidus

Aspropaxillus giganteus - Jättetrattskivling
Ekologi : Betesmark, lövskog, park, trädgård och vägkanter. Marken, bland gräs.
Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page