top of page

 Vedtrattskivlingar 2 arter i Dyntaxa :
 Ossicaulis lignatilis, Ossicaulis lachnopus
 

Ossicaulis lachnopus
EKOLOGI : På murken lövved såväl högstubbar som lågor. Mjöllukt. Mindre sporer än O. lignatlis. Mina sporbilder borta men spormåtten på mitt fynd är =
2,0 - 4,1 x 1,3 - 2,4 my. 

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page