top of page

Rhodocybe : 

Txonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige  

Art                                   13                                         11                                 11

Fler olika grupper i detta släkte men jag precentarar bara musseronerna här nedan

Rhodocybe caelata (sprickrussling), Rhodocybe fallax, Rhodocybe finnmarchiae, Rhodocybe fuscofarinacea

Rhodocybe gemina (pluggmusseron), Rhodocybe hirneola (glansrussling), Rhodocybe melleopallens (honungsrussling)

Rhodocybe mundula, Rhodocybe nitellina (brandrussling), Rhodocybe obscura, Rhodocybe parilis (trattrussling)

Rhodocybe popinalis (fläckrussling), Rhodocybe stangliana (rosafläckig knölfoting)

Rhodocybe gemina - Pluggmusseron

Ekologi : Barrskog. Sällan lövskog och park. Kalkrik mark.

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page