top of page

Tricholomopsis : 

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       3                                          2                                  2

Tricholomopsis decora (stubbmusseron), Tricholomopsis flammula, Tricholomopsis rutilans (prickmusseron)

Tricholomopsis decora - Stubbmusseron
EKOLOGI : Barrskog, helst granskog. Stubbar och döda rötter av barrträd, helst gran.
EKOLOGISK GRUPP:  Saprotrof/fag, detrivor

Tricholomopsis rutilans - Prickmusseron
EKOLOGI : Barrskog, helst tallskog. Stubbar och döda rötter av barrträd, helst tall. Vitrötare.
EKOLOGISK GRUPP :  Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page