top of page

Calocybe :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       2                                          1                                   1

Form                                   2                                         2                                   1

Calocybe gambosa (vårmusseron) - Calocybe gambosa f. gambosaCalocybe gambosa f. graveolens

Calocybe favrei

Calocybe gambosa - Vårmusseron

Ekologi : Lövskog, skogsbryn, hagmark, vägkanter och trädgård. Kalk- och näringsrik mark, bland gräs. Vår- och försommarsvamp.

Ekologisk grupp :  Mykorrhiza

bottom of page