top of page

Leccinellum :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       2                                          2                                  2

Leccinellum crocipodium - Gul strävsopp (NT) 

EKOLOGI : Gul strävsopp växer på halvöppen mark i beteshagar och parker. Den är helt knuten till ek, som den bildar mykorrhiza med. Det är en sydlig och värmekrävande art, som bara påträffas på särskilt gynnade lokaler, t.ex. sydsluttningar.

KÄNNETECKEN:  Gul strävsopp skiljer sig från alla andra arter i släktet genom sin från början citrongula anstrykning på porlagret och på foten. I övrigt kännetecknas den av gulbrun hatt, som med åldern blir mörkare och gärna spricker upp rutformigt, samt gulbruna filttofsar på foten. Köttet är blekt med citrongul nyans. Vid brytning rodnar det först och blir sedan blåsvart.)

EKOLOGISK GRUPP : Mykorrhiza

UTBREDNING : Gul strävsopp är bara känd från ett dussintal lokaler i Götaland och Svealand, mest i de östra landskapen. Tyngdpunkten i utbredningen förefaller att ligga i Södermanland och Östergötland. I övriga Norden är arten känd från Finland (Åbo) och Danmark (EN). Den förekommer dessutom i södra och mellersta Europa, där den tycks vara något vanligare. Arten finns även i Nordafrika och Nordamerika.

Leccinellum pseudoscabrum - Hasselsopp
EKOLOGI
 : Ädellövskog, löväng, hagmark och park. Marken. Med avenbok och hassel, sällan bok och ek.
EKOLOGISK GRUPP : Mykorrhiza

bottom of page