Neoboletus :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       2                                          1                                1 

Varietet                              2                                          2                               2               

Neoboletus xanthopus är den art som Dyntaxa inte har med som påträffad eller bofast i Sverige. 

De senaste årens rätt omfattande fynd av arten gör att vi kan betrakta den som både påträffad och bofast och är sannolikt betydligt vanligare än vad som tidigare ansetts. Den är helt klart förbisedd.

 

Neoboletus luridiformis  - blodsopp, Neoboletus luridiformis var. luridiformis, Neoboletus luridiformis var. junquilleus nom.prov. (gul blodsopp)

Neoboletus xanthopus

Neoboletus luridiformis - Blodsopp

Ekologi : Ädellövskog. Sällan barrskog. Mager och sur mark. Med bl.a. bok, ek och lind.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Neoboletus_luridiformis_-_Blodsopp
Neoboletus_luridiformis_-_Blodsopp

Neoboletus luridiformis - Blodsopp. Sweden, Skåne, Torup, Bokskogen. 2016-07-22

press to zoom
Neoboletus luridiformis - Blodsopp
Neoboletus luridiformis - Blodsopp

Neoboletus luridiformis - Blodsopp. Sweden, Skåne, Kågeröd, Finnstorp. 2012-10-09.

press to zoom
Neoboletus luridiformis - Blodsopp
Neoboletus luridiformis - Blodsopp

Neoboletus luridiformis - Blodsopp. Sweden, Skåne, Kågeröd, Finnstorp. 2012-10-09.

press to zoom
Neoboletus luridiformis - Blodsopp
Neoboletus luridiformis - Blodsopp

Neoboletus luridiformis - Blodsopp. Sweden, Skåne, Rösstånga, Jällabjär. 2017-06-18.

press to zoom
Neoboletus luridiformis - Blodsopp
Neoboletus luridiformis - Blodsopp

Neoboletus luridiformis - Blodsopp. Sweden, Skåne, Rösstånga, Jällabjär. 2017-06-18.

press to zoom
Neoboletus luridiformis - Blodsopp
Neoboletus luridiformis - Blodsopp

Neoboletus luridiformis - Blodsopp. Sweden, Skåne, Rösstånga, Jällabjär. 2017-06-18.

press to zoom
Neoboletus luridiformis - Blodsoppne, Bi
Neoboletus luridiformis - Blodsoppne, Bi

Neoboletus luridiformis - Blodsoppne, Billesholm, Vrams Gunnarstorp 2013-09-05.

press to zoom
Neoboletus luridiformis - Blodsoppne, Bi
Neoboletus luridiformis - Blodsoppne, Bi

Neoboletus luridiformis - Blodsoppne, Billesholm, Vrams Gunnarstorp 2013-09-05.

press to zoom
Neoboletus luridiformis - Blodsopp
Neoboletus luridiformis - Blodsopp

Neoboletus luridiformis - Blodsopp. Sweden, Skåne, Hörby, Sextorp. 2013-09-01.

press to zoom
Neoboletus luridiformis - Blodsopp
Neoboletus luridiformis - Blodsopp

Neoboletus luridiformis - Blodsopp. Sweden, Skåne, Rösstånga, Jällabjär. 2017-06-18.

press to zoom
Neoboletus luridiformis - Blodsoppne, Bi
Neoboletus luridiformis - Blodsoppne, Bi

Neoboletus luridiformis - Blodsoppne, Billesholm, Vrams Gunnarstorp 2013-09-05.

press to zoom
Neoboletus luridiformis - Blodsopp
Neoboletus luridiformis - Blodsopp

Neoboletus luridiformis - Blodsopp. Sweden, Skåne, Stockamöllan. 2013-10-05.

press to zoom
Neoboletus luridiformis - Blodsopp
Neoboletus luridiformis - Blodsopp

Neoboletus luridiformis - Blodsopp. Sweden, Skåne, Kågeröd, Finnstorp. 2012-10-09.

press to zoom
Neoboletus luridiformis - Blodsopp
Neoboletus luridiformis - Blodsopp

Neoboletus luridiformis - Blodsopp. Sweden, Skåne, Kågeröd, Finnstorp. 2012-10-09.

press to zoom
Neoboletus_luridiformis_-_Blodsopp
Neoboletus_luridiformis_-_Blodsopp

Neoboletus luridiformis - Blodsopp. Sweden, Skåne, Hörby, Sextorp. 2013-09-01.

press to zoom
Neoboletus luridiformis - Blodsopp
Neoboletus luridiformis - Blodsopp

Neoboletus luridiformis - Blodsopp. Sweden, Skåne, Hörby, Sextorp. 2013-09-01.

press to zoom
Neoboletus luridiformis - Blodsopp
Neoboletus luridiformis - Blodsopp

Neoboletus luridiformis - Blodsopp. Sweden, Skåne, Stockamöllan. 2013-10-05.

press to zoom
Neoboletus luridiformis - Blodsopp
Neoboletus luridiformis - Blodsopp

Neoboletus luridiformis - Blodsopp. Sweden, Skåne, Stockamöllan. 2013-10-05.

press to zoom
Neoboletus luridiformis - Blodsopp
Neoboletus luridiformis - Blodsopp

Neoboletus luridiformis - Blodsopp. Sweden, Skåne, Hörby, Sextorp. 2013-09-01.

press to zoom
Neoboletus luridiformis - Blodsopp
Neoboletus luridiformis - Blodsopp

Neoboletus luridiformis - Blodsopp. Sweden, Skåne, Kågeröd, Finnstorp. 2012-10-09.

press to zoom
Neoboletus luridiformis - Blodsopp
Neoboletus luridiformis - Blodsopp

Neoboletus luridiformis - Blodsopp. Sweden, Skåne, Kågeröd, Finnstorp. 2012-10-09.

press to zoom

Neoboletus xanthopus.

Denna art är en ny för Sverige (2018) och vi är bara ett fåtal som har tittat närmare på den, några fynd i Sörmland och så dessa från Skåne. Den är med stor sannolikhet förbisedd och tagits för N. luridiformis - Blodsopp, numera hittas N. xanthopus på flera platser i landet då vi har gjort folk uppmärksamma på att det finns fler arter av Neoboletus. Våra fynd är gjort med Quercus robur - skogsek men i Danmark uppges den hittad med bok. 

EKOLOGI : Ädellövskog. Sällan barrskog. Mager och sur mark med ek. Jag har numera 2019-2020 hittat den på fet lerjord med troligen förhöjt PH med Fagus sylvatica - bok och Carpinus betulus - avenbok

EKOLOGISK GRUPP : Mykorrhiza

KÄNNETECKEN : Markant zon på överdelen av foten mot hatten med klar gul färg. Hatten är glattare till skillnad mot N. luridiformis - Blodsopp som har en mer filtad hatt och mer dominerande orange inslag. Mycket små prickar på övre delen av foten (lupp) (heter på danska "Finprikket indigorörhat"), den har ofta men inte alltid vid delning röda zoner i fotbasen.

NOTERING : Kibby och Chiel är båda övertygade om att xanthopus är ett kollektivtaxon.

Förutom den med avenbok ska det kanske finnas ett par taxa ytterligare.

Neoboletus xanthopus
Neoboletus xanthopus

Neoboletus xanthopus. Sweden, Östergötland, Kättilstad NRV. 2020-08-10

press to zoom
Neoboletus xanthopus
Neoboletus xanthopus

Neoboletus xanthopus. Sweden, Östergötland, Kättilstad NRV. 2020-08-10

press to zoom
Neoboletus xanthopus
Neoboletus xanthopus

Neoboletus xanthopus. Sweden, Östergötland, Kättilstad NRV. 2020-08-10

press to zoom
Neoboletus xanthopus
Neoboletus xanthopus

Neoboletus xanthopus. Sweden, Östergötland, Kättilstad NRV. 2020-08-10

press to zoom
Neoboletus xanthopus
Neoboletus xanthopus

Neoboletus xanthopus. Sweden, Östergötland, Kättilstad NRV. 2020-08-10

press to zoom
Neoboletus xanthopus
Neoboletus xanthopus

Neoboletus xanthopus. Sweden, Östergötland, Kättilstad NRV. 2020-08-10

press to zoom
Neoboletus_xanthopus
Neoboletus_xanthopus

Neoboletus xanthopus. Sweden, Skåne, Helsingborg, Olympiskolan. 2020-07-23

press to zoom
Neoboletus_xanthopus
Neoboletus_xanthopus

Neoboletus xanthopus. Sweden, Skåne, Helsingborg, Olympiskolan. 2020-07-23

press to zoom
Neoboletus_xanthopus
Neoboletus_xanthopus

Neoboletus xanthopus. Sweden, Skåne, Helsingborg, Olympiskolan. 2020-07-23

press to zoom
Neoboletus_xanthopus
Neoboletus_xanthopus

Neoboletus xanthopus. Sweden, Skåne, Helsingborg, Olympiskolan. 2020-07-23

press to zoom
Neoboletus_xanthopus
Neoboletus_xanthopus

Neoboletus xanthopus. Sweden, Skåne, Helsingborg, Olympiskolan. 2020-07-23

press to zoom
Neoboletus_xanthopus
Neoboletus_xanthopus

Neoboletus xanthopus. Sweden, Skåne, Helsingborg, Olympiskolan. 2020-07-23

press to zoom
Neoboletus_xanthopus
Neoboletus_xanthopus

Neoboletus xanthopus. Sweden, Skåne, Helsingborg, Olympiskolan. 2020-07-23

press to zoom
Neoboletus_xanthopus
Neoboletus_xanthopus

Neoboletus xanthopus. Sweden, Skåne, Helsingborg, Olympiskolan. 2020-07-23

press to zoom
Neoboletus_xanthopus
Neoboletus_xanthopus

Neoboletus xanthopus. Sweden, Skåne, Helsingborg, Olympiskolan. 2020-07-23

press to zoom
Neoboletus_xanthopus
Neoboletus_xanthopus

Neoboletus xanthopus. Sweden, Skåne, Helsingborg, Olympiskolan. 2020-07-23

press to zoom
Neoboletus_xanthopus
Neoboletus_xanthopus

Neoboletus xanthopus. Sweden, Skåne, Helsingborg, Olympiskolan. 2020-07-23

press to zoom
Neoboletus_xanthopus
Neoboletus_xanthopus

Neoboletus xanthopus. Sweden, Skåne, Helsingborg, Olympiskolan. 2020-07-23

press to zoom
Neoboletus_xanthopus
Neoboletus_xanthopus

Neoboletus xanthopus. Sweden, Skåne, Helsingborg, Olympiskolan. 2020-07-23

press to zoom
Neoboletus_xanthopus
Neoboletus_xanthopus

Neoboletus xanthopus. Sweden, Skåne, Helsingborg, Olympiskolan. 2020-07-23

press to zoom
Neoboletus_xanthopus
Neoboletus_xanthopus

Neoboletus xanthopus. Sweden, Skåne, Helsingborg, Olympiskolan. 2020-07-23

press to zoom
Neoboletus_xanthopus
Neoboletus_xanthopus

Neoboletus xanthopus. Sweden, Skåne, Helsingborg, Olympiskolan. 2020-07-23

press to zoom
Neoboletus_xanthopus
Neoboletus_xanthopus

Neoboletus xanthopus. Sweden, Skåne, Ramlösa. Brunsparken. 2020-07-16

press to zoom
Neoboletus_xanthopus
Neoboletus_xanthopus

Neoboletus xanthopus. Sweden, Skåne, Ramlösa. Brunsparken. 2020-07-16

press to zoom
Neoboletus_xanthopus
Neoboletus_xanthopus

Neoboletus xanthopus. Sweden, Skåne, Ramlösa. Brunsparken. 2020-07-16

press to zoom
Neoboletus_xanthopus
Neoboletus_xanthopus

Neoboletus xanthopus. Sweden, Skåne, Ramlösa. Brunsparken. 2020-07-16

press to zoom
Neoboletus xanthopus
Neoboletus xanthopus

Neoboletus xanthopus. (avenbok) Sweden, Skåne, Ramlösa, Ramlösaparken. 2020-07-05.

press to zoom
Neoboletus xanthopus
Neoboletus xanthopus

Neoboletus xanthopus. (avenbok) Sweden, Skåne, Ramlösa, Ramlösaparken. 2020-07-05.

press to zoom
Neoboletus xanthopus
Neoboletus xanthopus

Neoboletus xanthopus. (avenbok) Sweden, Skåne, Ramlösa, Ramlösaparken. 2020-07-05.

press to zoom
Neoboletus xanthopus
Neoboletus xanthopus

Neoboletus xanthopus. (avenbok) Sweden, Skåne, Ramlösa, Ramlösaparken. 2020-07-05.

press to zoom