Sutorius :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       1 (2)                                    1 (2)                               1 (2)

Varietet                              2                                          2                                   2               

 

Sutorius luridiformis (blodsopp) -  Boletus luridiformis var. luridiformis - Boletus luridiformis var. discolor (gul blodsopp)

Sutorius xanthopus: OBS!

Arten är ännu inte inlagd på DynTaxa eller AP.

Sutorius luridiformis - Blodsopp

Ekologi : Ädellövskog. Sällan barrskog. Mager och sur mark. Med bl.a. bok, ek och lind.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Sutorius luridiformis - Blodsopp
Sutorius luridiformis - Blodsopp. Sweden, Skåne, Mölle, Kullen. 2014-08-30.
Sutorius_luridiformis_-_Blodsopp
Sutorius luridiformis - Blodsopp. Sweden, Skåne, Helsingborg, Ramlösaparken 2019-08-23.
Sutorius_luridiformis_-_Blodsopp
Sutorius luridiformis - Blodsopp. Sweden, Skåne, Helsingborg, Ramlösaparken 2019-08-23.
Sutorius_luridiformis_-_Blodsopp
Sutorius luridiformis - Blodsopp. Sweden, Skåne, Helsingborg, Ramlösaparken 2019-08-23.
Sutorius_luridiformis_-_Blodsopp
Sutorius luridiformis - Blodsopp. Sweden, Skåne, Helsingborg, Ramlösaparken 2019-08-23.
Sutorius_luridiformis_-_Blodsopp
Sutorius luridiformis - Blodsopp. Sweden, Skåne, Torup, Bokskogen. 2016-07-22.
Sutorius luridiformis - Blodsopp
Sutorius luridiformis - Blodsopp. Sweden, Skåne, Kågeröd, Finnstorp. 2012-10-09.
Sutorius luridiformis - Blodsopp
Sutorius luridiformis - Blodsopp. Sweden, Skåne, Kågeröd, Finnstorp. 2012-10-09.
Sutorius luridiformis - Blodsopp
Sutorius luridiformis - Blodsopp. Sweden, Skåne, Kågeröd, Finnstorp. 2012-10-09.
Sutorius_luridiformis_-_Blodsopp
Sutorius luridiformis - Blodsopp. Sweden, Skåne, Billesholm, Vrams Gunnarstorp 2007-09-25.
Sutorius luridiformis - Blodsopp
Sutorius luridiformis - Blodsopp. Sweden, Skåne, Rösstånga, Jällabjär. 2017-06-18.
Sutorius_luridiformis_-_Blodsopp
Sutorius luridiformis - Blodsopp. Sweden, Skåne, Hörby, Lyby, Sextorp. 2014-08-24.
Sutorius luridiformis - Blodsopp
Sutorius luridiformis - Blodsopp. Sweden, Skåne, Stockamöllan. 2013-10-05.
Neoboletus_luridiformis_-_Blodsopp
Sutorius luridiformis - Blodsopp. Sweden, Skåne, Torup, Bokskogen. 2016-07-22
Sutorius_luridiformis_-_Blodsopp
Sutorius luridiformis - Blodsopp. Sweden, Skåne, Billesholm, Vrams Gunnarstorp 2013-09-05.
Sutorius luridiformis - Blodsopp
Sutorius luridiformis - Blodsopp. Sweden, Skåne, Rösstånga, Jällabjär. 2017-06-18.
Sutorius luridiformis - Blodsopp
Sutorius luridiformis - Blodsopp. Sweden, Skåne, Hörby, Sextorp. 2013-09-01.
Sutorius luridiformis - Blodsopp
Sutorius luridiformis - Blodsopp. Sweden, Skåne, Stockamöllan. 2013-10-05.
Sutorius luridiformis - Blodsopp
Sutorius luridiformis - Blodsopp. Sweden, Skåne, Stockamöllan. 2013-10-05.
Sutorius luridiformis - Blodsopp
Sutorius luridiformis - Blodsopp. Sweden, Skåne, Hörby, Sextorp. 2013-09-01.
Sutorius luridiformis - Blodsopp
Sutorius luridiformis - Blodsopp. Sweden, Skåne, Rösstånga, Jällabjär. 2017-06-18.
Sutorius luridiformis - Blodsopp
Sutorius luridiformis - Blodsopp. Sweden, Skåne, Rösstånga, Jällabjär. 2017-06-18.
Visa mer

Sutorius xanthopus: OBS! Arten är ännu inte inlagd på DynTaxa eller AP.

Denna art är en ny för Sverige (2018) och vi är bara ett fåtal som har tittat närmare på den, några fynd i Sörmland och så detta från Skåne. Den är med stor sannolikhet förbisedd och tagits för Sutorius luridiformis - Blodsopp. Våra fynd är gjort med ek men i Danmark uppges den hittad med bok. 

Ekologi : Ädellövskog. Sällan barrskog. Mager och sur mark med ek.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Sutorius_xanthopus
Sutorius xanthopus. Sweden, Skåne, Domsten, Kulla Gunnarstorp 2019-08-30
Sutorius_xanthopus
Sutorius xanthopus. Sweden, Skåne, Domsten, Kulla Gunnarstorp 2019-08-30
Sutorius_xanthopus
Sutorius xanthopus. Sweden, Skåne, Domsten, Kulla Gunnarstorp 2019-08-30
Sutorius xanthopus
Sutorius xanthopus. Sweden, Skåne, Vallåkra, Bälteberga 2018-08-29.
Sutorius xanthopus
Sutorius xanthopus. Sweden, Skåne, Vallåkra, Bälteberga 2018-08-29.
Sutorius xanthopus
Sutorius xanthopus. Sweden, Skåne, Vallåkra, Bälteberga 2018-08-29.
Sutorius xanthopus
Sutorius xanthopus. Sweden, Skåne, Vallåkra, Bälteberga 2018-08-29.
Sutorius xanthopus
Sutorius xanthopus. Sweden, Skåne, Vallåkra, Bälteberga 2018-08-29.
Sutorius xanthopus
Sutorius xanthopus. Sweden, Skåne, Vallåkra, Bälteberga 2018-08-29.
Sutorius xanthopus
Sutorius xanthopus. Sweden, Skåne, Vallåkra, Bälteberga 2018-08-29.
Sutorius xanthopus
Sutorius xanthopus. Sweden, Skåne, Vallåkra, Bälteberga 2018-08-29.
Sutorius xanthopus
Sutorius xanthopus. Sweden, Skåne, Vallåkra, Bälteberga 2018-08-29.
Sutorius xanthopus
Sutorius xanthopus. Sweden, Skåne, Vallåkra, Bälteberga 2018-08-29.
Sutorius xanthopus
Sutorius xanthopus. Sweden, Skåne, Vallåkra, Bälteberga 2018-08-29.
Sutorius xanthopus
Sutorius xanthopus. Lätt omogna sporer 8,8 - 14,2 x 4,4 - 4,6 μm.
Sutorius xanthopus
Sutorius xanthopus. Lätt omogna sporer 8,8 - 14,2 x 4,4 - 4,6 μm.
Sutorius xanthopus
Sutorius xanthopus. Lätt omogna sporer 8,8 - 14,2 x 4,4 - 4,6 μm.
Show More

SKOGENS RÖST

Rädda vad som räddas kan