top of page

Xerocomellus :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       7                                          6                                  6

Xerocomellus armeniacus (aprikossopp), Xerocomellus chrysenteron (rutsopp), Xerocomellus cisalpinus, Xerocomellus fennicus

Xerocomellus porosporus (falsk rutsopp), Xerocomellus pruinatus (boksopp), Xerocomellus ripariellus

Xerocomellus chrysenteron - Rutsopp
EKOLOGI : Bok- och ekskog. Marken. Med bok och ek.
EKOLOGISK GRUPP : Mykorrhiza

Xerocomellus cisalpinus - Blånande rutsopp.
EKOLOGI : Lövskog, parker, urban miljö, helst med ek

EKOLOGISK GRUPP : Mykorrhiza

Xerocomellus porosporus - Falsk rutsopp
EKOLOGI : Ekskog och blandskog. Ibland även park. Marken. Med ek, sällan lind.
EKOLOGISK GRUPP : Mykorrhiza

Xerocomellus pruinatus - Boksopp
EKOLOGI : Lövskog, främst bokskog. Marken. Med bok.
EKOLOGISK GRUPP : Mykorrhiza

bottom of page