Xerocomellus :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       7                                          6                                  6

Xerocomellus armeniacus (aprikossopp), Xerocomellus chrysenteron (rutsopp), Xerocomellus cisalpinus, Xerocomellus fennicus

Xerocomellus porosporus (falsk rutsopp), Xerocomellus pruinatus (boksopp), Xerocomellus ripariellus

Xerocomellus chrysenteron - Rutsopp

Ekologi : Bok- och ekskog. Marken. Med bok och ek.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Xerocomellus_chrysenteron_-_Rutsopp
Xerocomellus chrysenteron - Rutsopp. Sweden, Skåne, Viken, Christinelund. 2019-07-15.
Xerocomellus_chrysenteron_-_Rutsopp
Xerocomellus chrysenteron - Rutsopp. Sweden, Skåne, Viken, Christinelund. 2019-07-15.
Xerocomellus_chrysenteron_-_Rutsopp
Xerocomellus chrysenteron - Rutsopp. Sweden, Skåne, Viken, Christinelund. 2019-07-15.
Xerocomellus_chrysenteron_-_Rutsopp
Xerocomellus chrysenteron - Rutsopp. Sweden, Skåne, Viken, Christinelund. 2019-07-15.
Xerocomellus_chrysenteron_-_Rutsopp
Xerocomellus chrysenteron - Rutsopp. Sweden, Skåne, Viken, Christinelund. 2019-07-15.
Xerocomus chrysenteron - Rutsopp. Sweden Skåne, Röstånga, Jällabjär. 2015-09-13. .jpg (1)
Xerocomus chrysenteron - Rutsopp. Sweden Skåne, Röstånga, Jällabjär. 2015-09-13. .jpg (2)
Xerocomus chrysenteron - Rutsopp. Sweden Skåne, Röstånga, Jällabjär. 2015-09-13. .jpg (4)
Xerocomus chrysenteron - Rutsopp. Sweden Skåne, Röstånga, Jällabjär. 2015-09-13.
Xerocomus chrysenteron - Rutsopp. Sweden Skåne, Röstånga, Jällabjär. 2015-09-13. .jpg (3)
Visa mer

Xerocomellus cisalpinus

Ekologi : Lövskog, parker, urban miljö, helst med ek

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Xerocomus_cisalpinus
Xerocomellus cisalpinus. Sweden, Öland Byxelkrok, Homrevet. 2016-10-14.
Xerocomus_cisalpinus
Xerocomellus cisalpinus. Sweden, Öland Byxelkrok, Homrevet. 2016-10-14.
Xerocomellus_cisalpinus
Xerocomellus cisalpinus
Xerocomellus_cisalpinus
Xerocomellus cisalpinus
Xerocomellus_cisalpinus
Xerocomellus cisalpinus
Xerocomellus_cisalpinus
Xerocomellus cisalpinus
Xerocomellus_cisalpinus
Xerocomellus cisalpinus
Xerocomellus_cisalpinus
Xerocomellus cisalpinus. Sweden, Skåne, Helsingborg, Ramlösaparken 2019-08-23
Xerocomellus_cisalpinus
Xerocomellus cisalpinus. Sweden, Öland Byxelkrok, Homrevet. 2016-10-14.
Xerocomus_cisalpinus
Xerocomellus cisalpinus. Sweden, Öland Byxelkrok, Homrevet. 2016-10-14.
Xerocomellus_cisalpinus
Xerocomellus cisalpinus. Sweden, Öland Byxelkrok, Homrevet. 2016-10-14.
Xerocomellus_cisalpinus
Xerocomellus cisalpinus. Sweden, Skåne, Helsingborg, Ramlösaparken 2019-08-23
Xerocomellus_cisalpinus
Xerocomellus cisalpinus. Sweden, Skåne, Nyhamsläge, Krapperups Slott. 2019-08-15
Xerocomellus_cisalpinus
Xerocomellus cisalpinus. Sweden, Skåne, Nyhamsläge, Krapperups Slott. 2019-08-15
Xerocomellus_cisalpinus
Xerocomellus cisalpinus
Xerocomellus_cisalpinus
Xerocomellus cisalpinus
Xerocomellus_cisalpinus
Xerocomellus cisalpinus
Xerocomellus_cisalpinus
Xerocomellus cisalpinus
Xerocomellus_cisalpinus
Xerocomellus cisalpinus
Xerocomellus cisalpinus, Hatthud. (2)
Xerocomellus cisalpinus, Hatthud.
Xerocomellus cisalpinus, Hatthud. (3)
Xerocomellus cisalpinus, Hatthud.
Show More

Xerocomellus porosporus - Falsk rutsopp

Ekologi : Ekskog och blandskog. Ibland även park. Marken. Med ek, sällan lind.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Xerocomus porosporus - Falsk rutsopp. Sweden, Skåne, Råådalen, Fastmårup. 2009-09-19. (3)
Xerocomellus_porosporus_-_Falsk_rutsopp.
Xerocomellus chrysenteron - Rutsopp. Sweden, Skåne, Nyhamsläge, Krapperups Slott. 2019-08-15.
Xerocomellus_porosporus_-_Falsk_rutsopp.
Xerocomellus chrysenteron - Rutsopp. Sweden, Skåne, Nyhamsläge, Krapperups Slott. 2019-08-15.
Xerocomellus_chrysenteron_-_Rutsopp
Xerocomellus chrysenteron - Rutsopp. Sweden, Skåne, Nyhamsläge, Krapperups Slott. 2019-08-15.
Xerocomellus_chrysenteron_-_Rutsopp
Xerocomellus chrysenteron - Rutsopp. Sweden, Skåne, Nyhamsläge, Krapperups Slott. 2019-08-15.
Xerocomellus_chrysenteron_-_Rutsopp
Xerocomellus chrysenteron - Rutsopp. Sweden, Skåne, Nyhamsläge, Krapperups Slott. 2019-08-15.
Xerocomellus_chrysenteron_-_Rutsopp
Xerocomellus chrysenteron - Rutsopp. Sweden, Skåne, Nyhamsläge, Krapperups Slott. 2019-08-15.
Xerocomellus_chrysenteron_-_Rutsopp
Xerocomellus chrysenteron - Rutsopp. Sweden, Skåne, Nyhamsläge, Krapperups Slott. 2019-08-15.
Xerocomus porosporus - Falsk rutsopp. Sweden, Skåne, Råådalen, Fastmårup. 2009-09-19. (4)
Xerocomus_porosporus_-_Falsk_rutsopp._Sweden,_Skåne,_Äspehult_Råbockarp_2014-07-26._(3)
Xerocomus_porosporus_-_Falsk_rutsopp._Sweden,_Skåne,_Äspehult_Råbockarp_2014-07-26._(1)
Xerocomellus_chrysenteron_-_Rutsopp
Xerocomellus_porosporus_-_Falsk_rutsopp.
Xerocomellus porosporus - Falsk rutsopp. Sweden, Östergötland, Rimforsa, Kättilstad NRV. 2018-08-17.
Xerocomellus_porosporus_-_Falsk_rutsopp.
Xerocomellus porosporus - Falsk rutsopp. Sweden, Östergötland, Rimforsa, Kättilstad NRV. 2018-08-17.
Xerocomellus_porosporus_-_Falsk_rutsopp.
Xerocomellus chrysenteron - Rutsopp. Sweden, Skåne, Nyhamsläge, Krapperups Slott. 2019-08-15.
Xerocomus porosporus - Falsk rutsopp. Sweden, Skåne, Råådalen, Fastmårup. 2009-09-19. (2)
Xerocomellus_porosporus_-_Falsk_rutsopp.
Xerocomellus porosporus - Falsk rutsopp. Sweden, Östergötland, Rimforsa, Kättilstad NRV. 2018-08-17.
Xerocomus_porosporus_-_Falsk_rutsopp._Sweden,_Skåne,_Äspehult_Råbockarp_2014-07-26._(2)
Xerocomellus_chrysenteron_-_Rutsopp
Xerocomellus chrysenteron - Rutsopp. Sweden, Skåne, Nyhamsläge, Krapperups Slott. 2019-08-15.
Xerocomellus_porosporus_-_Falsk_rutsopp.
Xerocomellus porosporus - Falsk rutsopp. Sweden, Östergötland, Rimforsa, Kättilstad NRV. 2018-08-17.
Xerocomellus_chrysenteron_-_Rutsopp
Xerocomellus chrysenteron - Rutsopp. Sweden, Skåne, Nyhamsläge, Krapperups Slott. 2019-08-15.
Xerocomellus_porosporus_-_Falsk_rutsopp.
Xerocomellus chrysenteron - Rutsopp. Sweden, Skåne, Nyhamsläge, Krapperups Slott. 2019-08-15.
Xerocomellus_porosporus_-_Falsk_rutsopp.
Xerocomellus_porosporus_-_Falsk_rutsopp.
Xerocomellus porosporus - Falsk rutsopp.
Xerocomellus porosporus - Falsk rutsopp.. 12,7 - 17,6 x 5,8 - 6,8 µm
Xerocomellus porosporus - Falsk rutsopp.
Xerocomellus porosporus - Falsk rutsopp.. 12,7 - 17,6 x 5,8 - 6,8 µm
Xerocomellus porosporus - Falsk rutsopp.
Xerocomellus porosporus - Falsk rutsopp.. 12,7 - 17,6 x 5,8 - 6,8 µm
Xerocomellus porosporus - Falsk rutsopp.
Xerocomellus porosporus - Falsk rutsopp.. 12,7 - 17,6 x 5,8 - 6,8 µm
Xerocomellus porosporus - Falsk rutsopp.
Xerocomellus porosporus - Falsk rutsopp.. 12,7 - 17,6 x 5,8 - 6,8 µm
Visa mer

Xerocomellus pruinatus - Boksopp

Ekologi : Lövskog, främst bokskog. Marken. Med bok.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Xerocomellus pruinatus - Boksopp
Xerocomellus pruinatus - Boksopp. Sweden, Skåne, Grindhusen, Klåverödsdammen. 2013-11-03.
Xerocomellus pruinatus - Boksopp
Xerocomellus pruinatus - Boksopp. Sweden, Skåne, Grindhusen, Klåverödsdammen. 2013-11-03.
Xerocomellus pruinatus - Boksopp
Xerocomellus pruinatus - Boksopp. Sweden, Skåne, Grindhusen, Klåverödsdammen. 2013-11-03.
Xerocomellus pruinatus - Boksopp
Xerocomellus pruinatus - Boksopp. Sweden, Skåne, Grindhusen, Klåverödsdammen. 2013-11-03.
Xerocomellus_pruinatus_-_Boksopp
Xerocomellus pruinatus - Boksopp. Sweden, Skåne, Helsingborg, Väla skog. 2019-11-13
Xerocomellus_pruinatus_-_Boksopp
Xerocomellus_pruinatus_-_Boksopp
Xerocomellus_pruinatus_-_Boksopp
Xerocomellus_pruinatus_-_Boksopp
Visa mer

SKOGENS RÖST

Rädda vad som räddas kan