top of page

Gyroporus :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       2                                          2                                  2

Gyroporus castaneus (kastanjesopp), Gyroporus cyanescens (blåsopp)

Gyroporus castaneus - Kastanjesopp (NT)

Ekologi : Arten växer gärna på något sandiga marker, helst i lite öppnare bestånd som beteshagar och parker men även i lövskog under ek eller bok. Den bildar mykorrhiza, troligen med nämnda trädslag och fruktkroppar förekommer under sommaren och hösten.

(Kännetecken - Kastanjesopp är en sopp vars hatt är 3–10 cm bred, först välvd sedan utbredd, ofta ojämn, fint finluden och nästan sammetsartad. Den är gulbrun till kanelbrun eller rödbrun och mörknar med åldern. Hattkanten är tunn. Rören är först vita sedan vitgula, till halmgula, med runda fina mynningar av samma färg. Köttet är fast och vitt och blånar ej. Foten är vanligen kamrad till ihålig, cylindrisk och med tiden tjockare på mitten. Den har samma färg som hatten men är ofta blekare upptill.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Gyroporus cyanescens - Blåsopp

Ekologi : Löv- och blandskog samt hagmark. Marken. Med div. lövträd.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

bottom of page