top of page

Suillus - Slemsoppar :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                     17                                         11                                 11

Varietet                              3                                          2                                  2

Form                                   2                                          1                                   1

Suillus amabilis, Suillus asiaticus, Suillus bovinus (örsopp)

Suillus bresadolae - Suillus bresadolae var. flavogriseus

Suillus cavipes (hålsopp) - Boletinus cavipes f. cavipes, Boletinus cavipes f. aureus

Suillus collinitus (mörk grynsopp), Suillus flavidus (slemsopp), Suillus granulatus (grynsopp)

Suillus grevillei (lärksopp) Suillus grevillei var. grevilleiSuillus grevillei var. clintonianus

Suillus luteus (smörsopp), Suillus ochraceoroseus, Suillus placidus (elfenbenssopp), Suillus plorans, Suillus spectabilis, Suillus tridentinus

Suillus variegatus (sandsopp), Suillus viscidus (grå lärksopp)

Suillus bovinus - Örsopp

Ekologi : Barrskog, helst tallskog. Gärna skogsvägar. Torr, sandig mark. Ofta bland renlav Cladonia spp. på berghällar. Ibland intill rosenslemskivling Gomphidium roseus. Med tall.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Suillus bovinus - Örsopp. Sweden, Skåne, Ängelholm, Sibirien. 2016-09-27. (1)
Suillus bovinus - Örsopp. Sweden, Skåne, Ängelholm, Sibirien. 2016-09-27. (1)
press to zoom
Suillus bovinus - Örsopp. Sweden, Öland, Böda, Homrevet. 2014-10-16. (3)
Suillus bovinus - Örsopp. Sweden, Öland, Böda, Homrevet. 2014-10-16. (3)
press to zoom
Suillus bovinus - Örsopp. Sweden, Öland, Böda, Homrevet. 2014-10-16. (2)
Suillus bovinus - Örsopp. Sweden, Öland, Böda, Homrevet. 2014-10-16. (2)
press to zoom
Suillus_bovinus_-_Örsopp_och_Paxillus_involutus_-_Pluggskivling._Sweden,_Skåne,_Ängelholm,_Sibirien.
Suillus_bovinus_-_Örsopp_och_Paxillus_involutus_-_Pluggskivling._Sweden,_Skåne,_Ängelholm,_Sibirien.
press to zoom
Suillus bovinus - Örsopp. Sweden, Skåne, Örkeljunga, Grytåsa. 2017-09-10 (24)
Suillus bovinus - Örsopp. Sweden, Skåne, Örkeljunga, Grytåsa. 2017-09-10 (24)
press to zoom
Suillus bovinus - Örsopp. Sweden, Skåne, Örkeljunga, Grytåsa. 2017-09-10
Suillus bovinus - Örsopp. Sweden, Skåne, Örkeljunga, Grytåsa. 2017-09-10
press to zoom
Suillus bovinus - Örsopp. Sweden, Skåne, Billesholm, Kärreberga. 2013-09-12. (2)
Suillus bovinus - Örsopp. Sweden, Skåne, Billesholm, Kärreberga. 2013-09-12. (2)
press to zoom
Suillus bovinus - Örsopp. Sweden, Öland, Böda, Homrevet. 2014-10-16. (4)
Suillus bovinus - Örsopp. Sweden, Öland, Böda, Homrevet. 2014-10-16. (4)
press to zoom
Suillus bovinus - Örsopp. Sweden, Skåne, Billesholm, Kärreberga. 2013-09-12. (3)
Suillus bovinus - Örsopp. Sweden, Skåne, Billesholm, Kärreberga. 2013-09-12. (3)
press to zoom
Suillus_bovinus_-_Örsopp_och_Paxillus_involutus_-_Pluggskivling._Sweden,_Skåne,_Ängelholm,_Sibirien.
Suillus_bovinus_-_Örsopp_och_Paxillus_involutus_-_Pluggskivling._Sweden,_Skåne,_Ängelholm,_Sibirien.
press to zoom
Suillus bovinus - Örsopp. Sweden, Skåne, Örkeljunga, Grytåsa. 2017-09-10 (2)
Suillus bovinus - Örsopp. Sweden, Skåne, Örkeljunga, Grytåsa. 2017-09-10 (2)
press to zoom
Suillus bovinus - Örsopp. Sweden, Skåne, Billesholm, Kärreberga. 2013-09-12. (1)
Suillus bovinus - Örsopp. Sweden, Skåne, Billesholm, Kärreberga. 2013-09-12. (1)
press to zoom
Suillus_bovinus_-_Örsopp_och_Paxillus_involutus_-_Pluggskivling._Sweden,_Skåne,_Ängelholm,_Sibirien.
Suillus_bovinus_-_Örsopp_och_Paxillus_involutus_-_Pluggskivling._Sweden,_Skåne,_Ängelholm,_Sibirien.
press to zoom

Suillus cavipes - Hålsopp

Ekologi : Park och planterad lärk(skog). Marken. Med lärk.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Suillus cavipes - Hålsopp. Sweden, Skåne, Oppmanna, Bökenäset. 2016-09-03. (2)
Suillus cavipes - Hålsopp. Sweden, Skåne, Oppmanna, Bökenäset. 2016-09-03. (2)
press to zoom
Suillus cavipes - Hålsopp. Sweden, Skåne, Oppmanna, Bökenäset. 2016-09-03. (1)
Suillus cavipes - Hålsopp. Sweden, Skåne, Oppmanna, Bökenäset. 2016-09-03. (1)
press to zoom
Suillus cavipes - Hålsopp. Sweden, Skåne, Oppmanna, Bökenäset. 2016-09-03. (3)
Suillus cavipes - Hålsopp. Sweden, Skåne, Oppmanna, Bökenäset. 2016-09-03. (3)
press to zoom

Suillus collinitus - Mörk grynsopp

Ekologi : Barr - Lövskog

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Suillus_collinitus_-_Mörk_grynsopp_
Suillus_collinitus_-_Mörk_grynsopp_

Suillus collinitus - Mörk grynsopp . Sweden, Gottland, Klintehamn, Skansudd 2018-09-30.

press to zoom
Suillus collinitus - Mörk grynsopp. Sweden, Skåne, Ivön. Ivö-klack. 2016-10-08. (1)
Suillus collinitus - Mörk grynsopp. Sweden, Skåne, Ivön. Ivö-klack. 2016-10-08. (1)
press to zoom
Suillus collinitus - Mörk grynsopp. Sweden, Skåne, Ivön. Ivö-klack. 2016-10-08. (2)
Suillus collinitus - Mörk grynsopp. Sweden, Skåne, Ivön. Ivö-klack. 2016-10-08. (2)
press to zoom
Suillus collinitus - Mörk grynsopp. Sweden, Skåne, Ivön. Ivö-klack. 2016-10-08. (5)
Suillus collinitus - Mörk grynsopp. Sweden, Skåne, Ivön. Ivö-klack. 2016-10-08. (5)
press to zoom
Suillus collinitus - Mörk grynsopp. Sweden, Skåne, Ivön. Ivö-klack. 2016-10-08. (3)
Suillus collinitus - Mörk grynsopp. Sweden, Skåne, Ivön. Ivö-klack. 2016-10-08. (3)
press to zoom
Suillus collinitus - Mörk grynsopp. Sweden, Skåne, Ivön. Ivö-klack. 2016-10-08. (4)
Suillus collinitus - Mörk grynsopp. Sweden, Skåne, Ivön. Ivö-klack. 2016-10-08. (4)
press to zoom
Suillus_collinitus_-_Mörk_grynsopp_
Suillus_collinitus_-_Mörk_grynsopp_

Suillus collinitus - Mörk grynsopp . Sweden, Gottland, Klintehamn, Skansudd 2018-09-30.

press to zoom
Suillus_collinitus_-_Mörk_grynsopp_
Suillus_collinitus_-_Mörk_grynsopp_

Suillus collinitus - Mörk grynsopp . Sweden, Gottland, Klintehamn, Skansudd 2018-09-30.

press to zoom
Suillus_collinitus_-_Mörk_grynsopp_
Suillus_collinitus_-_Mörk_grynsopp_

Suillus collinitus - Mörk grynsopp . Sweden, Gottland, Klintehamn, Skansudd 2018-09-30.

press to zoom
Suillus_collinitus_-_Mörk_grynsopp_
Suillus_collinitus_-_Mörk_grynsopp_

Suillus collinitus - Mörk grynsopp . Sweden, Gottland, Klintehamn, Skansudd 2018-09-30.

press to zoom

Suillus granulatus - Grynsopp

Ekologi : Barrskog, helst kalktallskog och skogsvägar. Kalkrik mark. Med tall.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Suillus granulatus - Grynsopp. Sweden, Skåne, Sjöbo, Ommatorp. 2016-09-11. (3)
Suillus granulatus - Grynsopp. Sweden, Skåne, Sjöbo, Ommatorp. 2016-09-11. (3)
press to zoom
Suillus granulatus - Grynsopp. Sweden, Skåne, Sjöbo, Ommatorp. 2016-09-11. (2)
Suillus granulatus - Grynsopp. Sweden, Skåne, Sjöbo, Ommatorp. 2016-09-11. (2)
press to zoom
Suillus granulatus - Grynsopp. Sweden, Skåne, Sjöbo, Ommatorp. 2016-09-11. (1)
Suillus granulatus - Grynsopp. Sweden, Skåne, Sjöbo, Ommatorp. 2016-09-11. (1)
press to zoom
Suillus granulatus - Grynsopp. Sweden, Skåne, Löddeköpinge, Järavallen. 2013-08-23. (5)
Suillus granulatus - Grynsopp. Sweden, Skåne, Löddeköpinge, Järavallen. 2013-08-23. (5)
press to zoom
Suillus granulatus - Grynsopp. Sweden, Skåne, Löddeköpinge, Järavallen. 2013-08-23. (4)
Suillus granulatus - Grynsopp. Sweden, Skåne, Löddeköpinge, Järavallen. 2013-08-23. (4)
press to zoom
Suillus granulatus - Grynsopp. Sweden, Skåne, Löddeköpinge, Järavallen. 2013-08-23. (3)
Suillus granulatus - Grynsopp. Sweden, Skåne, Löddeköpinge, Järavallen. 2013-08-23. (3)
press to zoom
Suillus granulatus - Grynsopp. Sweden, Skåne, Löddeköpinge, Järavallen. 2013-08-23. (2)
Suillus granulatus - Grynsopp. Sweden, Skåne, Löddeköpinge, Järavallen. 2013-08-23. (2)
press to zoom

Suillus grevillei - Lärksopp

Ekologi : Park och planterad lärk(skog). Marken. Med lärk.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Suillus grevillei - Lärksopp. Sweden, Skåne, Mölle, Kullen. 2014-08-30.
Suillus grevillei - Lärksopp. Sweden, Skåne, Mölle, Kullen. 2014-08-30.
press to zoom
Suillus grevillei - Lärksopp. Sweden, Skåne, Kågeröd, Finnstorp. 2012-10-09. (1)
Suillus grevillei - Lärksopp. Sweden, Skåne, Kågeröd, Finnstorp. 2012-10-09. (1)
press to zoom
Suillus grevillei - Lärksopp. Sweden, Skåne, Vomb, Vombs fure. 2013-09-17. (1)
Suillus grevillei - Lärksopp. Sweden, Skåne, Vomb, Vombs fure. 2013-09-17. (1)
press to zoom
Suillus grevillei - Lärksopp. Sweden, Skåne, Oppmanna, Bökenäset. 2016-09-03.
Suillus grevillei - Lärksopp. Sweden, Skåne, Oppmanna, Bökenäset. 2016-09-03.
press to zoom
Suillus grevillei - Lärksopp. Sweden, Skåne, Oppmanna, Bökenäset. 2016-09-03. (32)
Suillus grevillei - Lärksopp. Sweden, Skåne, Oppmanna, Bökenäset. 2016-09-03. (32)
press to zoom
Suillus grevillei - Lärksopp. Sweden, Skåne, Hallandsås, Trollehall 2008- 09-12.
Suillus grevillei - Lärksopp. Sweden, Skåne, Hallandsås, Trollehall 2008- 09-12.
press to zoom
Suillus grevillei - Lärksopp. Sweden, Skåne, Vomb, Vombs fure. 2013-09-17. (2)
Suillus grevillei - Lärksopp. Sweden, Skåne, Vomb, Vombs fure. 2013-09-17. (2)
press to zoom
Suillus grevillei - Lärksopp. Sweden, Skåne, Torup, Bokskogen. 2016-07-22. (2)
Suillus grevillei - Lärksopp. Sweden, Skåne, Torup, Bokskogen. 2016-07-22. (2)
press to zoom
Suillus grevillei - Lärksopp. Sweden, Skåne, Kågeröd, Finnstorp. 2012-10-09. (2)
Suillus grevillei - Lärksopp. Sweden, Skåne, Kågeröd, Finnstorp. 2012-10-09. (2)
press to zoom

Suillus luteus - Smörsopp

Ekologi : Smörsopp

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Suillus luteus - Smörsopp
Suillus luteus - Smörsopp
press to zoom
Suillus luteus - Smörsopp
Suillus luteus - Smörsopp

Suillus luteus - Smörsopp. Sweden, Hälsingland, Växbo, Trolldalen. 2018-09-08

press to zoom
Suillus luteus - Smörsopp. Sweden, Skåne, Skanör Falsterbo 2010-11-06 (3)
Suillus luteus - Smörsopp. Sweden, Skåne, Skanör Falsterbo 2010-11-06 (3)
press to zoom
Suillus_luteus_-_Smörsopp._Sweden,_Småland,_Mariannelund,_Rumskullahult._2011-08-25._(1)
Suillus_luteus_-_Smörsopp._Sweden,_Småland,_Mariannelund,_Rumskullahult._2011-08-25._(1)
press to zoom
Suillus luteus - Smörsopp. Sweden, Skåne, Ängelholm, Sibirien. 2016-09-27. (4)
Suillus luteus - Smörsopp. Sweden, Skåne, Ängelholm, Sibirien. 2016-09-27. (4)
press to zoom
Suillus luteus - Smörsopp. Sweden, Skåne, Skanör Falsterbo 2010-11-06 (4)
Suillus luteus - Smörsopp. Sweden, Skåne, Skanör Falsterbo 2010-11-06 (4)
press to zoom
Suillus luteus - Smörsopp. Sweden, Skåne, Ängelholm, Sibirien. 2016-09-27. (2)
Suillus luteus - Smörsopp. Sweden, Skåne, Ängelholm, Sibirien. 2016-09-27. (2)
press to zoom
Suillus luteus - Smörsopp. Sweden, Skåne, Ängelholm, Sibirien. 2016-09-27. (3)
Suillus luteus - Smörsopp. Sweden, Skåne, Ängelholm, Sibirien. 2016-09-27. (3)
press to zoom
Suillus luteus - Smörsopp
Suillus luteus - Smörsopp

Suillus luteus - Smörsopp. Sweden, Gotland. Tofta, Smågårde. 2018-09-27.

press to zoom
Suillus luteus - Smörsopp. Sweden, Skåne, Ängelholm, Sibirien. 2016-09-27. (1)
Suillus luteus - Smörsopp. Sweden, Skåne, Ängelholm, Sibirien. 2016-09-27. (1)

Suillus luteus - Smörsopp. Sweden, Gotland. Tofta, Smågårde. 2018-09-27.

press to zoom
Suillus luteus - Smörsopp
Suillus luteus - Smörsopp

Suillus luteus - Smörsopp. Sweden, Gotland. Tofta, Smågårde. 2018-09-27.

press to zoom
Suillus_luteus_-_Smörsopp._Sweden,_Småland,_Mariannelund,_Rumskullahult._2011-08-25._(2)
Suillus_luteus_-_Smörsopp._Sweden,_Småland,_Mariannelund,_Rumskullahult._2011-08-25._(2)
press to zoom

Suillus variegatus - Sandsopp

Ekologi : Barrskog, helst lav- och lingontallskog. Mager mark. Med tall.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Suillus variegatus - Sandsopp. Sweden, Skåne, Bjärnum, Vedema. 2014-08-23. (1)
Suillus variegatus - Sandsopp. Sweden, Skåne, Bjärnum, Vedema. 2014-08-23. (1)
press to zoom
Suillus variegatus - Sandsopp. Sweden, Skåne, Bjärnum, Vedema. 2014-08-23. (2)
Suillus variegatus - Sandsopp. Sweden, Skåne, Bjärnum, Vedema. 2014-08-23. (2)
press to zoom
Suillus_variegatus_-_Sandsopp._Sweden,_Skåne,_Furuboda,_Friseboda._2012-10-27
Suillus_variegatus_-_Sandsopp._Sweden,_Skåne,_Furuboda,_Friseboda._2012-10-27
press to zoom

Suillus viscidus - Grå lärksopp

Ekologi : Park och planterad lärk(skog). Kalk- och näringsrik mark. Med lärk.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Suillus viscidus - Grå lärksopp. Sweden,. Skåne, Bäckaskogs slott. 2014-10-12. (3)
Suillus viscidus - Grå lärksopp. Sweden,. Skåne, Bäckaskogs slott. 2014-10-12. (3)
press to zoom
Suillus viscidus - Grå lärksopp. Sweden,. Skåne, Bäckaskogs slott. 2014-10-12. (2)
Suillus viscidus - Grå lärksopp. Sweden,. Skåne, Bäckaskogs slott. 2014-10-12. (2)
press to zoom
Suillus viscidus - Grå lärksopp. Sweden,. Skåne, Bäckaskogs slott. 2014-10-12. (4)
Suillus viscidus - Grå lärksopp. Sweden,. Skåne, Bäckaskogs slott. 2014-10-12. (4)
press to zoom
Suillus viscidus - Grå lärksopp. Sweden,. Skåne, Bäckaskogs slott. 2014-10-12. (1)
Suillus viscidus - Grå lärksopp. Sweden,. Skåne, Bäckaskogs slott. 2014-10-12. (1)
press to zoom
bottom of page