top of page

Suillus - Slemsoppar :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                     17                                         11                                 11

Varietet                              3                                          2                                  2

Form                                   2                                          1                                   1

Suillus amabilis, Suillus asiaticus, Suillus bovinus (örsopp)

Suillus bresadolae - Suillus bresadolae var. flavogriseus

Suillus cavipes (hålsopp) - Boletinus cavipes f. cavipes, Boletinus cavipes f. aureus

Suillus collinitus (mörk grynsopp), Suillus flavidus (slemsopp), Suillus granulatus (grynsopp)

Suillus grevillei (lärksopp) Suillus grevillei var. grevilleiSuillus grevillei var. clintonianus

Suillus luteus (smörsopp), Suillus ochraceoroseus, Suillus placidus (elfenbenssopp), Suillus plorans, Suillus spectabilis, Suillus tridentinus

Suillus variegatus (sandsopp), Suillus viscidus (grå lärksopp)

Suillus bovinus - Örsopp

Ekologi : Barrskog, helst tallskog. Gärna skogsvägar. Torr, sandig mark. Ofta bland renlav Cladonia spp. på berghällar. Ibland intill rosenslemskivling Gomphidium roseus. Med tall.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Suillus cavipes - Hålsopp

Ekologi : Park och planterad lärk(skog). Marken. Med lärk.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Suillus collinitus - Mörk grynsopp

Ekologi : Barr - Lövskog

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Suillus granulatus - Grynsopp

Ekologi : Barrskog, helst kalktallskog och skogsvägar. Kalkrik mark. Med tall.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Suillus grevillei - Lärksopp

Ekologi : Park och planterad lärk(skog). Marken. Med lärk.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Suillus luteus - Smörsopp

Ekologi : Smörsopp

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Suillus variegatus - Sandsopp

Ekologi : Barrskog, helst lav- och lingontallskog. Mager mark. Med tall.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Suillus viscidus - Grå lärksopp

Ekologi : Park och planterad lärk(skog). Kalk- och näringsrik mark. Med lärk.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

bottom of page