Hemileccinum :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       2                                          2                                   2

Hemileccinum depilatum, Hemileccinum impolitum (bleksopp)

Hemileccinum depilatum (VU)

Ekologi : Ingen Info. i Dyntaxa. Men rödlistebedömnigen lyder - Bildar mykorrhiza med ek i solvarma glesa ädellövskogar, skogsbeten och hässlen med ek. Beroende av kalkstark mark. Funnen på tre lokaler på Öland (första fynd 2005) och 2013 i Norge. Totalpopulation liten. Svårt att bedöma ev. populationsförändringar. Missgynnas potentiellt av upphört skogsbete och att mosaikmiljöer växer igen eller avverkas för hårt i samband med restaureringar för att erhålla miljöstöd. Antalet reproduktiva individer skattas till 300 (60-600). Antalet lokalområden i landet skattas till 15 (3-30). Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU).

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Hemileccinum depilatum (VU). Sweden, Öland. Långlöt, Nitares hägn. 2017-08-18. (8)
Hemileccinum depilatum (VU). Sweden, Öland. Långlöt, Nitares hägn. 2017-08-18. (8)
press to zoom
Hemileccinum depilatum (VU). Sweden, Öland. Långlöt, Nitares hägn. 2017-08-18. (7)
Hemileccinum depilatum (VU). Sweden, Öland. Långlöt, Nitares hägn. 2017-08-18. (7)
press to zoom
Hemileccinum depilatum (VU). Sweden, Öland. Långlöt, Nitares hägn. 2017-08-18. (6)
Hemileccinum depilatum (VU). Sweden, Öland. Långlöt, Nitares hägn. 2017-08-18. (6)
press to zoom
Hemileccinum depilatum (VU). Sweden, Öland. Långlöt, Nitares hägn. 2017-08-18. (2)
Hemileccinum depilatum (VU). Sweden, Öland. Långlöt, Nitares hägn. 2017-08-18. (2)
press to zoom
Hemileccinum depilatum (VU). Sweden, Öland. Långlöt, Nitares hägn. 2017-08-18. (1)
Hemileccinum depilatum (VU). Sweden, Öland. Långlöt, Nitares hägn. 2017-08-18. (1)
press to zoom
Hemileccinum depilatum (VU). Sweden, Öland. Långlöt, Nitares hägn. 2017-08-18. (5)
Hemileccinum depilatum (VU). Sweden, Öland. Långlöt, Nitares hägn. 2017-08-18. (5)
press to zoom
Hemileccinum depilatum (VU). Sweden, Öland. Långlöt, Nitares hägn. 2017-08-18. (3)
Hemileccinum depilatum (VU). Sweden, Öland. Långlöt, Nitares hägn. 2017-08-18. (3)
press to zoom
Hemileccinum depilatum (VU). Sweden, Öland. Långlöt, Nitares hägn. 2017-08-18. (4)
Hemileccinum depilatum (VU). Sweden, Öland. Långlöt, Nitares hägn. 2017-08-18. (4)
press to zoom

Hemileccinum impolitum - Bleksopp (VU)

Ekologi : Bleksoppen bildar mykorrhiza med ek. I likhet med flera andra sydliga, värmekrävande Boletus-arter växer bleksoppen på relativt öppen och solexponerad mark, t.ex. i löväng, beteshage, öppen ekskog och park.. Den föredrar näringsrika lerjordar och är tydligt kalkgynnad. På de kända lokalerna uppträder som regel fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par platser. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som ofta fragmenterats till uppemot 10 frilevande, men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.

(Kännetecken - En stor och kraftig sopp, ganska lik en stensopp men med blekare, vanligen grågul och matt hatt. Foten är ljus och flockig men saknar ådernät. Köttet är vitt eller blekgult, ej eller bara svagt blånande i snitt. Arten är en sommar- och höstsvamp.)

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Hemileccinum_impolitum_-_Bleksopp__(VU)._Sweden,_Öland,_Borgholm,_Halltorps_hage._2017-08-17.__(3)
Hemileccinum_impolitum_-_Bleksopp__(VU)._Sweden,_Öland,_Borgholm,_Halltorps_hage._2017-08-17.__(3)
press to zoom
Hemileccinum_impolitum_-_Bleksopp__(VU)._Sweden,_Öland,_Borgholm,_Halltorps_hage._2017-08-17.__(4)
Hemileccinum_impolitum_-_Bleksopp__(VU)._Sweden,_Öland,_Borgholm,_Halltorps_hage._2017-08-17.__(4)
press to zoom
Hemileccinum_impolitum_-_Bleksopp__(VU)._Sweden,_Öland,_Borgholm,_Halltorps_hage._2017-08-17.__(1)
Hemileccinum_impolitum_-_Bleksopp__(VU)._Sweden,_Öland,_Borgholm,_Halltorps_hage._2017-08-17.__(1)
press to zoom
Hemileccinum_impolitum_-_Bleksopp__(VU)._Sweden,_Öland,_Borgholm,_Halltorps_hage._2017-08-17.__(2)
Hemileccinum_impolitum_-_Bleksopp__(VU)._Sweden,_Öland,_Borgholm,_Halltorps_hage._2017-08-17.__(2)
press to zoom
Hemileccinum_impolitum_-_Bleksopp__(VU)._Sweden,_Öland,_Borgholm,_Himmelsberga._2015-10-09.__(9)
Hemileccinum_impolitum_-_Bleksopp__(VU)._Sweden,_Öland,_Borgholm,_Himmelsberga._2015-10-09.__(9)
press to zoom
Hemileccinum_impolitum_-_Bleksopp__(VU)._Sweden,_Öland,_Borgholm,_Himmelsberga._2015-10-09.__(4)
Hemileccinum_impolitum_-_Bleksopp__(VU)._Sweden,_Öland,_Borgholm,_Himmelsberga._2015-10-09.__(4)
press to zoom
Hemileccinum_impolitum_-_Bleksopp__(VU)._Sweden,_Öland,_Borgholm,_Himmelsberga._2015-10-09.__(10)
Hemileccinum_impolitum_-_Bleksopp__(VU)._Sweden,_Öland,_Borgholm,_Himmelsberga._2015-10-09.__(10)
press to zoom
Hemileccinum_impolitum_-_Bleksopp__(VU)._Sweden,_Öland,_Borgholm,_Himmelsberga._2015-10-09.__(7)
Hemileccinum_impolitum_-_Bleksopp__(VU)._Sweden,_Öland,_Borgholm,_Himmelsberga._2015-10-09.__(7)
press to zoom
Hemileccinum_impolitum_-_Bleksopp__(VU)._Sweden,_Öland,_Borgholm,_Himmelsberga._2015-10-09.__(8)
Hemileccinum_impolitum_-_Bleksopp__(VU)._Sweden,_Öland,_Borgholm,_Himmelsberga._2015-10-09.__(8)
press to zoom
Hemileccinum_impolitum_-_Bleksopp__(VU)._Sweden,_Öland,_Borgholm,_Himmelsberga._2015-10-09.__(5)
Hemileccinum_impolitum_-_Bleksopp__(VU)._Sweden,_Öland,_Borgholm,_Himmelsberga._2015-10-09.__(5)
press to zoom
Hemileccinum_impolitum_-_Bleksopp__(VU)._Sweden,_Öland,_Borgholm,_Himmelsberga._2015-10-09.__(6)
Hemileccinum_impolitum_-_Bleksopp__(VU)._Sweden,_Öland,_Borgholm,_Himmelsberga._2015-10-09.__(6)
press to zoom