top of page

Butyriboletus :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       3                                          3                                   3

Butyriboletus appendiculatus (bronssopp), Butyriboletus fechtneri (sommarsopp), Butyriboletus subappendiculatus

Butyriboletus appendiculatus - Bronssop (NT)

EKOLOGI : Bronssoppen mykorrhiza med ek och bok, på kalkrik mark i ek- och bokskog samt hagmark och park. Den är värmekrävande och kalkgynnad och bildar fruktkroppar under sommaren och hösten. Den förekommer gärna i halvöppen mark som glesa skogar, ängar, beteshagar och parker. Arten indikerar alltid höga naturvärden. På de kända lokalerna uppträder som regel fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par platser. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som ofta fragmenterats till uppemot 10 frilevande, men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen

KÄNNETECKEN :  En sopp med köttig, gulbrunaktig, torr hatt som är ca 10 cm i diameter. Porerna är gula liksom den 4–8 cm höga foten som dock vid basen är något blekbrun. Foten har ett fint, gult ådernät och är mot basen tillspetsad eller något rotlikt förlängd. Köttet är vitt till blekgult och blir ockrafärgat i fotbasen. I vissa beskrivningar uppges svampköttet blåna svagt men det är inte alltid fallet. Bronssopp har mild smak och har lukt som av röksvamp. Bronssopp liknar stensopp (Boletusedulis) men ger ett gulare intryck.

FÖREKOMST : En sydlig ädellövskogssvamp, som sällsynt är noterad från alla landskap söder om Mälaren inklusive Öland och Gotland. Arten visar en tydlig sydvästlig tyngdpunkt och flest fynd är gjorda i Skåne, Västergötland och Bohuslän. Det finns cirka 100 aktuella lokaler i landet (2015).

EKOLOGISK GRUPP : Mykorrhiza

Butyriboletus fechtneri - Sommarsopp (VU) 

Ekologi : Sommarsoppen bildar mykorrhiza med ek och bok på kalkrik mark. I mellersta Europa anges bok vara den vanligaste mykorrhizapartnern. Uppenbarligen är det en värmekrävande art, som mest påträffas i halvöppen, lövängsartad eller parkartad miljö. Den kan dock åtminstone för en tid hålla sig kvar även i mer sluten lövskog. På de kända lokalerna uppträder som regel fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par platser. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som ofta fragmenterats till uppemot 10 frilevande, men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.

(Kännetecken - En stor och köttig sopp med ljust gulgrå hatt, gula porer och tjock, åtminstone upptill fint nätmönstrad fot. Foten brukar vara flammig i rosenrött kring mitten. Köttet är gulvitt och blånar något i snitt. Smaken är mild. Fruktkropparna kommer fram under sommaren och förhösten.)

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

bottom of page