top of page

Boletus - Ädelsoppar :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       4                                          4                                  4

Boletus aereus, Boletus edulis (stensopp), Boletus pinophilus (rödbrun stensopp), Boletus reticulatus (finluden stensopp)

Boletus aereus (tveksamt om den är rätt artad) 
EKOLOGI : Ej bedömd (NE)
EKOLOGISK GRUPP : Mykorrhiza

Boletus edulis - Stensopp

EKOLOGI : Barrskog, Lövskog,  Fjällbiotoper,  Löv-/barrblandskog, Hag/Lundmarker, Park.

EKOLOGISK GRUPP : Mykorrhiza

Boletus luridiformis var. discolor - Gul blodsopp
EKOLOGI: Bokskog
EKOLOGISK GRUPP : Mykorrhiza

Boletus pinophilus - Rödbrun stensopp.
EKOLOGI : Barrskog med Tall, Bokskog med bok ev med ek.
EKOLOGISK GRUPP : Mykorrhiza

Boletus reticulatus -  Finluden stensopp

Ekologi : Ek- och bokskog samt löväng och hagmark. Marken. Med ek och bok.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

bottom of page