top of page

Hortiboletus bubalinus - Aurorasopp.
EKOLOGI : Urban miljö, parker mm. verkar bilda mykorrhiza med flera lövträd såsom lind, bok, ek, björk med flera. 

KÄNNETECKEN : Delad svamp har ofta en rosa övre del i hattköttet som tonar över till svagt blågrönt i hattens nedre kant. Ofta beskrivs det som en "morgonrodnad". I delad fotbas längst ned syns ofta men inte alltid röda korn, detta hittas bara i släktet Hortiboletus.
FÖREKOMST : ?

EKOLOGISK GRUPP : Mykorrhiza

Hortiboletus engelii - Parksopp : Ej bedömd (NE)
EKOLOGI : Ädellövskog, parker med Bok, Ek. Avenbok och Lind.

EKOLOGISK GRUPP : Mykorrhiza/symbios

Hortiboletus rubellus - Rödsopp

Ekologi : Öppen ädellövskog och park. Marken. Med lövträd, särskilt bok och ek.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

bottom of page