top of page

Ceratellopsis : Trådklubbor (familjen)Typhulaceae

Ceratellopsis aculeata - agpigg

Ceratellopsis sagittiformis

Ceratellopsis sagittiformis.
EKOLOGI : Växer på fuktiga platser på ruttna grässtrån, mossor, bark etc. Den exakta ekologin är inte förstått. Med spridda förekomster, den verkliga förekomsten är inte känd; främst september-november.
KÄNNETECKEN : En mycket liten, vit klubbsvamp med en ± steril, avsmalnande, fertil del och en kort ± slät käpp. Utan söljor och cystider, med bipyramidformade kristaller. Amyloidsporerna mäter (5,5-)7-8,5 x 3,5-4,5 µm.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor
NOTERING :  Artfakta : Ej påträffad i landet och fynduppgifter saknas vid rödlistebedömningen 2020. Svensk förekomst: Har inte påträffats i landet

bottom of page