top of page

Acarospora fuscata - Brun spricklav
EKOLOGI :Bergbranter och berghällar, blockmark. Horisontal- och snedytor av silikatsten, ibland ved, något gödselgynnad.

bottom of page