top of page

Anisomeridium biforme - Toffellav

EKOLOGI : Skog, lövängar, hagmark. Bark av lövträd, sällan barrträd.

EKOLOGISK GRUPP : Ospecificerat nyttjande

Anisomeridium polypori - Trädbaslav
EKOLOGI :Barr- och lövblandskog, lövängar, fuktig buskmark. Bark av lövträd, oftast vid trädbasen, skuggigt.
EKOLOGISK GRUPP : Ospecificerat nyttjande

bottom of page